Tuesday, June 23, 2020

RIP: THIỆN PHƯỚC - LÊ VĂN PHÁT (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Được hay tin Hiền Phu của Cô Phan Ngọc duyên (học trò Nguyễn Huệ 1973) Long Beach- Cali

 Phật Tử : THIỆN PHƯỚC -LÊ VĂN PHÁT

Nguyên : Thiếu tá tình báo mật vụ Phủ Tổng Thống nền đệ nhị Cộng Hòa

Nguyên sanh : 25/4/1939 Chợ Gạo -Mỹ Tho -Tiền Giang

Mãn Phần : 25/5/2020 tại Long Beach – Cali

Hưởng thọ : 82 tuổi

Xin thành kính chia buồn đến Phật Tử  Diệu Giác Lam - Phan Ngọc Duyên

Nhất tâm nguyện cầu Hương linh Phật Tử  Thiện Phước – Lê Văn Phát VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

Cô Phan Ngọc Duyên là con Ông Phan Ngọc Trác chủ tiệm KIM QUANG -Tuy Hòa -Phú Yên trước 1975, chị Cô Phan Ngọc Lan OHIO


OKLAHOMA June 21, 2020


THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

chùa Viên giác lập bàn thờ và cầu siêu hương linh Phật Tử Thiện Phước - Lê Văn Phát


No comments: