Sunday, September 27, 2020

RIP:LÊ MINH NGỌC (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT 

Được hay tin bạn đời của

Cô Phan Thị Ngọc Tuyết 

Cựu HSPY là

 

Hương Linh Phật Tử : LÊ MINH NGỌC

Pháp danh: THIỆN ĐẠO

Nguyên sanh : 26/10/1940 tại Sài Gòn -Việt Nam

Mãn phần : Ngày 25/9/2020 nhằm ngày 9/8/Canh Tý

tại : Biloxi Mississippi -USA

Hưởng thọ : 81 tuổi

 

Nguyện cầu Hương Linh Phật Tử LÊ MINH NGỌC

Vãng Sanh Tịnh Độ.

Cầu Nguyện Cô Phan Thị Ngọc Tuyết sức khỏe và an lạc

Chùa Viên Giác xin được trợ duyên tụng kinh hồi hướng

49 ngày

NAM MÔ LIÊN TRÌ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT

 

Oklahoma September 26, 2020

                           THÍCH NGUYÊN NGUYỆN
No comments: