Wednesday, November 18, 2020

RIP: BÀ QUẢ PHỤ PHAN NGỌC TRÁC

 


CVNN được thầy Thích Nguyên Nguyện  

vừa báo tin buồn:

 

Bà Quả Phụ : Phan Ngọc Trác

Nhủ danh : Võ Thị Hớn

Pháp Danh : Diệu Ngọc

Là Thân Mẫu : Phan Thị Ngọc Diện ,Phan Thị Ngọc Diên , Phan Ngọc Chấn , Phan Thị Ngọc Lan ,Phan Ngọc Oanh , Phan Ngọc Thuần , Phan Thị Ngọc Kim , Phan Ngọc Điệp ( cựu Học Sinh Nguyễn Huệ)

Nguyên sanh : 5/6/1930 nhằm ngày 9/5/Canh Ngọ

Tại :Tuy Hòa - Phú Yên- Việt Nam

Mãn Phần : ngày 18/11/2020 nhằm ngày :4/10/Canh Tý

Tại : California -USA

Hưởng Thọ : 91 tuổi

Nguyện cầu Hương Linh Diệu Ngọc -Võ Thị Hớn vãng sanh tịnh độ

Chùa Viên Giác - Oklahoma xin trợ duyên tụng kinh cầu siêu 49 ngày

NAM MÔ SIÊU LẠC ĐỘ BỒ TÁT

 

Oklahoma ,November 18.2020

THÍCH NGUYÊN NGUYỆNNo comments: