Thursday, November 12, 2015

ĐẠI HỘI 6: MẪU GHI DANH

(Được Điều chỉnh ngày 20 tháng 11 năm 2015)

Kính thưa quý thầy cô và các anh chị, 
Để dễ dàng trong việc ghi danh, xin quý thầy cô và các anh chị bấm vào Cynthia.Wright@Avoyanetwork.com, rồi theo thứ tự từng bước sau:
·        Copy mẫu ghi danh “Registration Form” ở dưới, paste vào “text box”; 
·        Điền những chi tiết thích hợp vào chỗ trống….;
·        'cc' cho thukytruong@gmail.com;
·        Đề 'Subject' là "Cruise Registration" ;
·        kiểm tra kỹ rồi bấm vào «Send» để gởi đi.

Có thể copy "Registration Form" trước, tiếp tục bước 2, 3, 4.. rồi gởi cho Cynthia.Wright@Avoyanetwork.com hoặc thukytruong@gmail.com.

REGISTRATION FORM:
1.     1rst Passenger (Hành khách thứ nhất):
·        Last name (Họ) Mr or Mrs:……..First name (Tên)…….
     Xin vui lòng ghi rõ chữ Last name:
     Xuống hàng ghi First name (Vì Mỹ họ không biết chữ nào là họ hay tên). Xin ghi theo Passport; không cần  tên lót (Middle name).
·        DOB (Ngày sanh): Month (tháng)….….Year (Năm). Tháng nên ghi bằng tiếng Anh.  Ví dụ: 05 July 1955 (Ngày 5 tháng 7/1955).
·        Address (địa chỉ):…………………………………..
·        Phone (điện thoại):…………………………………..
·        Email: ……………………………………
2.     2nd Passenger: (Hành khách thứ nhì):
·        Last name (Họ)Mr/Mrs/Ms:…….. First name (Tên)…….
·        DOB (Ngày sanh): Month (tháng)…. ….Year (Năm)
·        Address (địa chỉ):…………………………………..
·        Phone (điện thoại):…………………………………..
·        Email: ……………………………………
     Loại phòng (ví dụ: D2 balcony 1 cabin)
·        Credit card (visa) number:…………………….
·        Expiration date:……………………
·        Security code: (3 số cuối cùng ở mặt sau của credit card)….
·        Code: "Phuyen Reunion"
·        Name in credit card (tên trong credit card):………………
·        Billing address (Địa chỉ để gởi bill): …………………
     Deposit $200.00 cho 1 phòng 2 người (Mỗi người $100.00)

Ghi chú:
  • Quý thầy cô và các anh chị chỉ việc chọn phòng theo Bảng Giá ở dưới, rồi giới chức phụ trách sẽ làm kết toán.
  • Trong thời hạn quảng cáo (promotion) nhân dịp Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) đến hết ngày 28 tháng 11/2015 những người ghi danh “Interior Cabin” sẽ được tặng lại (credit back) $100.00/ cho mỗi phòng;  Ocean view: $200.00 & Balcony: $300.00 để chi tiêu trên tầu.
  •  Hạn chót ghi danh cho ĐH 6 "PhuYen reunion" là ngày 5 tháng 12/201.
BẢNG GIÁ BIỂU MỚI ĐÃ ĐƯỢC GIẢM GIÁ
(NEW PROMOTION PRICE LIST):
   
Số lượng
phòng
Loại phòng
Giá tiền mỗi phòng 2 người kể cả thuế và phụ thu hải cảng
25
D2 (Balcony)
$1249
15
G (Ocean view)
$930.74
1
L (Interior)
(Chỉ còn 1 phòng, gọi hỏi giá)
12
M (Interior)
$724.74
11
Q (Interior)
$709.74

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc :

Cynthia Wright:
·        (800) 983-4791
·        Cynthia.Wright@AvoyaNetwork.com, hoặc
Thukỳ Trương:
·        (781) 929-3995 hoặc (850)-684-1857
·        Thukytruong@gmail.com

GIÁ BIỂU CŨ:
CHIM VỀ NÚI NHẠN

No comments: