Thursday, November 26, 2015

VĨNH BIỆT ANH TRẦN CÂU

TIN BUỒN:
THÊM MỘT NGƯỜI BẠN CỦA CHÚNG TA ĐÃ RA ĐI

Kính thưa quý thầy cô và các anh chị,

Anh Phạm Hồng Thái vừa báo tin buồn: một đồng hương và đồng môn của chúng ta là anh TRẦN CÂU đã từ trần vào hôm Thứ Ba, 14 tháng tháng 11 năm 2015 tại thành phố Phoenix thuộc Tiểu Bang Arizona, USA.


Anh Trần Câu nguyên quán ở thành phố Tuy Hoa, tỉnh Phú Yên, V.N.
Anh sanh ngày 12 tháng 02 năm 1949; đậu Tú Tài II từ Trường Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, Phú Yên.

Tới đầu năm 1969 anh gia nhập vào Ngành Cảnh Sát Quốc Gia VNCH. Sau đó được tiếp tục theo học khóa I/71 tại Học Viện CSQG Thủ Đức và làm việc cho đến ngày 30-4-1975 với chức vụ Trung Úy CSQG.

Anh bị cưỡng bức “học tập cải tạo” từ ngày 4 tháng 5 năm 1975 đến Ngày 15 tháng 8 năm 1978. Sau đó vượt biên tìm tự do và định cư tại Hoa Kỳ.

Trong thời gian bị bệnh, anh Trần Câu thường viết văn và làm thơ, qua đó anh có gởi những tác phẩm của mình cho Diễn Đàn Cựu Học Sinh Phú Yên và “Chim Về Núi Nhạn”.

Cách đây đúng 1 năm, anh Trần Câu, dưới bút hiệu “Trúc Linh” có sáng tác bài thơ “HẸN VỀ NEW ORLEANS” với ước mong là anh sẽ được bình phục để tham dự đại Hội Cựu Học Sinh Phú Yên Kỳ 5 ở Louisiana.

Trên giường bệnh, anh cũng đã hồi tưởng tuổi thơ của mình qua tác phẩm “NHỚ LẠI TUỔI HỌC TRÒ NĂM XƯA”.

Để tưởng nhớ đến học trò và đồng môn của mình, kính mời quý thầy cô và các anh chị cùng thắp nến hương lòng hướng về anh qua 2 kỷ vật mà anh để lại cho bằng hữu và người thân:

No comments: