Thursday, November 5, 2015

HALLOWEEN SAN FERNANDO 2015

Holloween 2015 
Của Hội Người Việt San Fernando Valley
Mời xem một số hình ảnh dưới đây do anh Nghĩa Trần chụp.

No comments: