Wednesday, August 31, 2016

ĐẠI HỘI 6: CHIA NHÓM


ĐẠI HỘI 6: CHIA NHÓMKính thưa quý thầy cô và các anh chị,
Chỉ còn hơn 1 tháng là đến Đại Hội 6; vì vậy, trong những ngày tới BTC sẽ cập nhật và nhắc nhở quý thầy cô cùng các anh chị những tin tức cần thiết.Tuần này xin quý thầy cô và các anh chị bấm vào: “chimvenuinhan” để xem danh sách tên của mình vào group nào, vì số người quá đông nên BTC phải chia ra 6 nhóm (group) gồm tên và số phone của trưởng nhóm để liên lạc khi đến Miami.Xin bấm vào:
để xem mình thuộc nhóm nào.Sự chia nhóm hoàn này toàn không ảnh hưởng đến mối liên hệ và tương giao của bạn bè, người quen… ; mà chỉ nhằm mục đích nhờ quý anh chị trưởng nhóm tiếp tay với BTC trong việc liên lạc hoặc thông báo những tin tức cần thiết trên du thuyền.  Xin các anh chị cùng hợp tác để công việc được trôi chảy và thuận lợi. Ngoài ra, cũng xin các anh chị bấm vào: www.royalcaribbean.com để lấy vé du thuyền (sail pass) càng sớm càng tốt. (xin bấm vào:
  để xem hướng dẫn).Cần giúp đỡ xin liên lạc:

1.     Khu Vực Houston: Lê Kim Đạm: (713)966-9197

2.     Nam Cali:

·        Hàng Tuyết  Hương: (909)-630-6961

·        Kathy Bành: (626)-348-6726

·        Sĩ Lương: (818)-516-2544

3.     Tổng quát: Thukỳ Trương: (781)-929-3995Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của tất cả quý Thầy Cô & các anh chị. (Tổng cộng 6 nhóm, nếu có sơ sót thiếu tên xin cho BTC biết để điều chỉnh ngay.  Du ngoạn hay không xin kiểm lại, và còn vài anh chị chưa đóng tiền xin vui lòng gởi gấp, cám ơn)Trân trọng,

Thay mặt BTC ĐH 6

Võ Thái Sắc.


         
                                                  
                                        GROUP 1

                          DANH SÁCH HÀNG TUYẾT HƯƠNG (909)-630-6961
                                            PHỤ TRÁCH DU THUYỀN ĐẠI HỘI 6

Số TT
              HỌ  & TÊN
    SỐ NGƯỜI
Room#                    
  TỪ ĐÂU
          TELEPHONE
01
BUI LOI/NGUYEN LANH
2/2590
LOS

02
CHAU DAVID/LAM HUNG PHUI
2/3543
LOS
Không du ngoạn
03
CHAU JENNIFER
1/
Andy lu

04
CHAU PAUL/ CHAU PAULA
2/
Andy

05
CHEN TANY/ LAM KEN
2/7630   
LOS.

06
HAN CAROL       Share (LE MY PHUNG)
1/2595
LOS

07
Hang Betty Dao
1/2073
Los

08
HANG MỘNG PHƯƠNG/ SỬ SONY
2/2583
LOS

09
HANG THIẾU VÂN/NGÔ THANH HÙNG
2/2553
LOS

10
HONG TO TUYET/LAM LAN
2/2557
LOS

11
HUYNH NGOC SON/ PHUNG AI DI
2/2079
ORANGE

12
HUYNH THE MINH/HUYNH MY YUNG
2/3549
LOS
Không du ngoạn
13
LAM NGỌC LƯU/ ĐẶNG ROBERT
2/2099
LOS

14
LAM TAN HUY/ PHAN VICKY
2/
Andy Lu

15
LE DUNG/PHAM HOA
2/4056
LOS

16
LE KIM ANH/ NGO NANCY
2/2549
LOS

17
LE RICHARD/NGUYEN THOA
2/2588
LOS

18
LU LIET AN ANDY/DANG BICH DUNG
2
Andy Lu

19
LU TAI TONY/LU LISA
2
Andy lu

20
LUONG JUDY TUYET/LUONG TOM
2/3586
LOS

21
Ly Han Lien/ Ly Tu
2/
CO

22
NGO MỸ NGA/ HỒNG TẤN PHÙ
2/2057
LOS

23
NGO NICK/NGUYEN LINDA
2/2043
LOS

24
NGO PHAN/ HONG TO PHUONG
2/2559
OREGAN

25
NGUYEN BINH/NGUYEN LE NGOC DZUNG
2/4066
LOS

26
NGUYEN HUNG/ TRINH CUC
2/2619
OREGAN

27
Nguyễn Thanh Nga
1/2575


28
NGUYEN THIEN/NGUYEN MY
2/4054
LOS

29
ONTRAN TIEN/ HO THUY
2/2599
LOS

30
PHAM HONG AN/ NGUYEN THONG
2/4554
LOS

31
PHAN MỸ LAN/NGÔ MỸ CHÂU
2/2055
LOS

32
PHUNG HONG/ PHUNG XUYEN
2
Andy Lu

33
QUINN VAN       SHARE (TU DUONG)
1/2555
LOS
Không du ngoạn
34
SU TUAN/TRUONG ANH
2/2596
LOS

35
TRAN CINDY      Share (HONG HAI)
1/4553
LOS

36
TRUONG BENJAMIN/ TRUONG CAROLINE
2/8585
LOS

37
TRUONG TAY/TRUONG TRAN CHAN NHO
2/3555
LOS

38
VUONG HOA JOHN/VUONG NGOC LAN
2/3551
DIEGO


Total
70-5 Khg du ngoạn
-( 11 Nhóm Andy)
= 54

                             
                                   


                                       GROUP 2
          DANH SÁCH SIMON (SĨ) LƯƠNG (818)516-2544
                  PHỤ TRÁCH ĐẠI HỘI 6 DU THUYỀN

SỐ TT
                                 HỌ VÀ TÊN
   SỐ NGƯỜI
Room#
TỪ ĐÂU
      TELEPHONE
01
BUI NGHIEM/ PHAN UYEN
2/8635

Chưa nhận tiền
02
DANG LIEU/NGUYEN BINH
2/7640
LOS
KHÔNG DU NGOẠN
03
HÀNG JIMMY/ HANG KIM
2/3061


04
HỒ THUẬN/ DANG THỌ
2/2927


05
HUỲNH TUỆ/ NGUYEN ANH
2/4074


06
LAM HOWARD/LAM THUY
2/7646
LOS
KHÔNG DU NGOẠN
07
LÂM TAN/ PHAN VICKIE
2/8163


08
LUONG SIMON (SĨ)/ NGUYEN MICHELLE (LAN)
2/7638
LOS

09
NGÔ ĐÌNH BẢN/ VỢ
2/3583
GA
Chưa nhận tiền
10
NGÔ TEDDY/ TRAN TRACY
2/2635


11
NGUYEN BA/ VO THANH TAM
2/3567


12
NGUYEN LILI/NGUYEN KEVIN
2/7652
LOS
KHÔNG DU NGOẠN
13
TRAN KHANH/TRAN SON
2/7648
LOS
KHÔNG DU NGOẠN
14
TRINH TINA/ TRINH THOMAS
2/7644
LOS
KHÔNG DU NGOẠN
15
TRUONG HAN  (share Nguy  Thanh Nga)
1/2575
CA

16
TRUONG HIEU/ TRAN PHI
2/8639

Chưa nhận tiền
17
VO CHAN/ THANG LUAN
2/3565
CT


Total 33 - 10 khôg du ngoạn = 23
đã cộng 6 người chưa đóng tiền

                                  

   

                       GROUP 3
      DANH SÁCH DO KATHY BÀNH/ TRẦN ĐẠI (626)-348-6726
                            PHỤ TRÁCH DU THUYỀN ĐẠI HỘI 6


SỐ TT
           HỌ VÀ TÊN
   SỐ NGƯỜI
Room#
TỪ ĐÂU
      TELEPHONE
01
BANH JANET/ LE HENRY
2/2625
LOS

02
BANH KATHY/TU MINH
2/4082
LOS

03
BANH MY AN/ NGUYEN CHIEN
2/3591
LOS

04
DANG MICHEAL/ NGUYEN VAN
2/4566
LOS

05
DIEP NGA MY/ PHAN NGỌC HUONG
2/2077
LOS

06
HAN AI LIEN/ HAN CATHERINE (DUNG)
2/4551
LOS

07
HAN TAI NGUYEN/PHAN ZUNG/TRAN JENNIE
3/2119
LOS

08
LAM JUDY
1/2073
LOS

09
LEE ANNIE/LY RICHARD
2/2623
LOS

10
LOC TONY/ LOC CAROL
2/4084
LOS

11
Luu Hanna/ Nguyen Kim Nga
2/2577


12
Nguyen Can/ Nguyen Lisa
2/4052


13
NGUYEN CHINH/ NGUYEN HONG HOI
2/3067


14
Nguyen Kathy Nguyen Martin
2/3621


15
NGUYEN KIMBERLY/TRAN LUU NIEM/ NGUYEN MY HẠNH
3/3089
FRANS
KHÔG DU NGOẠN
16
PHẠM ANH/ PHẠM NHAT PHƯƠNG
2/3085

KHÔG DU NGOẠN 
17
PHAM MINH/ PHAM THOA
2/7078

KHÔG  DU NGOẠN
18
PHAM NHU/ PHAM MARY
2/7642

KHÔG DU NGOẠN
19
TAM PERLLY/ TAM RALPH
2/4040
SDIEGO
KHÔG DU NGOẠN
20
TANG TEREMY/ TANG BRITTANY
2/4050
SDIEGO
KHOG DU NGOAN
21
THAI TONY/ HO MY LINH
2/3079

KHÔG DU NGOẠN
22
TRAN DAVE/ TRAN NATALIE (NGA)
2/2063
LOS

23
VAN NATALIE/ LA WAYNE
2/2124
LOS
47 - 15 khg du ngoạn = 32


                             


               
                                     


                                       
                                        

                               

                                         GROUP 4

          DANH SÁCH DO LÊ CHÍ HIẾU (404)-702-6353

                    PHỤ TRÁCH ĐẠI HỘI 6 DU THUYỀN
SỐ TT
            HỌ VÀ TÊN
   SỐ NGƯỜI
Room#
TỪ ĐÂU
      TELEPHONE
01
LE CHI HIEU/ NGHIEM THI NHAN
2/ 7065
ATLANTA

02
LE THI MY A/ LE THI KIEM/LE THAO
3/7089
ATLANTA

03
LE THI HANH/ NGUYEN VAN
2/7573
ATLANTA

04
LE CHI HAN/ LE TIEN TUYEN
2/7077
ATLANTA

05
NGUYEN HUU SON/ MAI THI HOA
2/7085
ATLANTA

06
NGUYEN THU VAN/ MAI THI CAM
2/7561
ATLANTA

07
NGUYEN TRUNG TRUC/ TRUONG THI CUC
2/7581
ATLANTA

08
VO VAN OM/ TRUONG THANH LY
2/7577
ATLANTA

09
HO SAM/ HO MY
2/8559
CALI.

10
TRAN NGHIA/ NGUYEN TUYET HOA
2/7650


11**
TRAN VU/ DOAN HUE
2/8104
BOSTON

12**
VO SON/ UNG MIEN
2/7619
TX.

13**
VO THUY (KAY /STEVE NGUYEN
2/7623
TX

27-1 =
26 người du ngoạn (1 người cancell )
 

 
                                         

                                     GROUP 5

           DANH SÁCH DO ANH LÊ THỌ (832)-618-3129

                    PHỤ TRÁCH ĐẠI HỘI 6 DU THUYỀN
SỐ TT
                     HỌ VÀ TÊN
   SỐ NGƯỜI
ROỎM#
TỪ ĐÂU
      TELEPHONE

01
DANG HANG
1/4556

KHÔNG DU NGOAN
02
DO QUANG KEITH (KỲ)/LAM NGOC
2/2573
HOUSTON

03
ĐỖ SUU/NGUYEN MAI
2/2627


04
DUONG TU   SHARE (QUINN VAN)
1/2555
TX.
Anh Đạm nhận
05
HUYNH BUI/HUYNH CHO/HUYNH JULIE
3/2585
TX

06
HUYNH THANH/ HUYNH THU
2/3563
TX

07
LÊ HƯƠNG/NGUYEN TÒNG
2/2011


08
LE KIM DAM/ LE KIM MUOI
2/2598
TX

09
LÊ THỌ/ PHAN TRỌNG
2/3595


10
LÊ VĂN/ LÊ HELLEN
2/4550


11
LY ANDERSON/ LUONG TIET
2/


12
NGUYEN  BINH/ TRAN T. NHIEU
2/
TX

13
NGUYEN BUC/ NGUYEN LONG
2/2579
TX

14
NGUYEN CHI/NGUYEN DAO/ NGUYEN THU
3/4546

KHÔNG DU NGOẠN
15
NGUYEN DEN/NGO TAM
2/3561
TX

16
NGUYEN KIM DUYEN/ BUI HIEN
2/3587
TX

16
NGUYEN NANCY/NGUYEN LUC
2/3557
TX

17
NGUYEN PATTY/ TRUONG VAN
2/2594
TX
PATTY Không du ngọan
18
NGUYEN PHU/ NGUYEN LAN
2/4558

KHÔNG DU NGOẠN
19
NGUYEN PHUONG/CARACEDO LUCILLE
2/2923
NY

20
NGUYEN TAM/NGUYEN SI/ HUYNH THU
3/3063
TX

21
NGUYEN TOAN/ NGUYEN HUE
2/2921
NY

22
PHAM LOAN/ PHAM NHUNG
2/


23
PHAM TRIEU/NG THANH/TRINH TAM
3/3629
TX.

24
TRAN DAVID/ PHAN XOA
2/4563
TX

25
TRAN HUNG/ TRAN BICH DAO
2/8098
MINES

26
TRAN JOHN/TRAN LE
2/2083
TX

27
TRAN MARTIN/NGUYEN TRUC
2/3588
TX

28
TRAN TRI/NGUYEN HANH
2/2601
TX

29
VU THANH/VU TAM
2/4560

KHÔNG DU NGOẠN
30
VU TUNG/ HA THIET
2/2591
TX
KHÔNG DUNGOẠN
     Tổng Cộng 62 -11 = 51 du ngoạn *                                 

                          


                                       GROUP 6
DANH SÁCH DO ANH PHẠM ĐỨC HIỀN (408)-458-6674
              PHỤ TRÁCH ĐẠI HỘI 6 DU THUYỀN
                           

SỐ TT
                  HỌ VÀ TÊN
   SỐ NGƯỜI
Room#
 TỪ ĐÂU
  TELEPHONE

01
DANG NGA/DANG XUAN MAI
2/2637
SAN JOSE

02
DANG TONY( LAM)/PHAM KATHY
2/4552
SAN  JOSE

03
DO KIMQUY/DO QUYEN/TRUONG TINA
3/3593
DIEGO

04
HOANG THẾ HÀO
2/2603
WA.
TEACHER
05
HOANG TUYET/ TRAN LIEN/ONEILL DUNG
3/3553
TX

06
NGUYEN BAO/NGUYEN DE
2/2919
SAN JOSE

07
NGUYEN BUU/ NGUYEN LIEN
2/2551
SANTA

08
NGUYEN CHI/ DUONG TICH
2/4548
SAN JOSE

09
NGUYỄN HỒNG HẢI (SHRARE CINDY TRAN)
1/4553
SAN JOSE

10
NGUYEN THANH/DUONG LINDA
2/2051
SAN JOSE

11
PHAM HENRY/PHAM NANCY*
2/3563
SAN JOSE

12
PHAM XUAN THANH/ HOANG BINH
2/3592
SAN JOSE

13
PHUNG MY LE/ (SHARE HAN CAROL)
1/2595
SAN JOSE

14
TRUONG THUKY/NGUYEN ANTHONY
2/3594
FL.

15
VO JOHNNY/ NGO QUANG
2/4542
SAN JOSE

16
VO KENNY/ VO MELANIE
2/7632
OH

17
VO SAC/ QUACH MAI PHUONG
2/7636
LA.

18
VO VINH/ NGUYEN HIEN
2/3584
SAN JOSE

19
VU HUNG/ PHAM HOP
2/3598
SAN JOSE38-1 Nancy  = 37