Monday, September 21, 2015

"DẦU CHÁO QUẨY"

Inline image 1
Tượng Nhạc Phi

DẦU CHÁ KUẨY

Inline image 3
Dầu cháo quẩy
Vì Nhạc Phi, một nhà quân sự nổi tiếng của Trung Hoa (1103–1142), bị vợ chồng Tần Cối và Vương Thị  hãm hại, một người bán bánh trong nước muốn nguyền rủa vợ chồng này, bèn làm hai viên bột mì hình người dính vào nhau đem rán trong dầu, được gọi là "Du gia quỷ" hay "Dầu chá kuảy" (Dầu cháo quyẩy) hàm ý mong cho cặp vợ chồng  phản nghịch bị nấu trong chảo dầu ở địa ngục. 

Âm "Kuảy" có nghĩa là "quỷ" mà cũng trùng âm là "Cối" tức dầu chiên Tần Cối.
Inline image 2
Vợ chồng Tần Vương Thị - Tần Cối

Xin nói thêm một chi tiết để thấy người dân bất kỳ nước nào cũng vô cùng căm giận và khinh bỉ bọn bán nước: mộ Nhạc Phi bên bờ Tây Hồ ở Hàng Châu có đúc tượng vợ chồng Tần Cối, Vương Thị bằng gang, hình dáng quỳ bên mộ tạ tội, người tới viếng mộ Nhạc Phi thường nhổ nước bọt hoặc cầm dùi đập vào đầu tượng cho hả giận, người đời nhân đó có câu đối:
Thanh sơn hữu hạnh mai trung cốt,
Bạch thiết vô cô chú nịnh thần.
(Núi xanh có phúc được vùi xương người trung nghĩa,
Thép trắng tội tình gì mà phải đúc nên đầu kẻ gian nịnh). 
Vài trăm năm sau, có người cử nhân tên Tần Giản Tuyền cùng quê Giang Ninh với Tần Cối, mọi người đều nghĩ ông là hậu nhân của họ Tần. Một lần đến bờ Tây Hồ, người quanh đó xin ông viết câu đối đề miếu Nhạc Phi. Không đành lòng từ chối, ông bèn viết:  
Nhân tòng Tống hậu vô danh Cối,
Ngã đáo phần tiền hối tính Tần
(Người sau đời Tống không ai mang tên Cối nữa,
Ta đến trước mộ cũng thẹn bởi mang họ Tần).
(Xin tham khảo thêm trong "Dầu Chao Quẩy")

No comments: