Friday, September 25, 2015

NGHÊ THUẬT VỈA HÈ


Anh chàng David Zin này có biệt tài vẽ phấn trên vỉa hè:
0?wxfrom=5
David Zinn sống ở Michigan. Suốt ngày chàng đi dạo trên đường phố Ann Abor, thấy bất cứ một nét lạ nào, ngay cả vết nứt của vỉa hè, cũng có thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật, mô tả những câu chuyện huyền thoại, chỉ bằng những cục phấn mầu. 

0?wxfrom=5

0?wxfrom=5

  0?wxfrom=5
  0?wxfrom=5

  0?wxfrom=5

  0?wxfrom=5
0?wxfrom=5
  0?wxfrom=5
   
  0?wxfrom=5
   
0?wxfrom=5
Một trong những nhân vật sáng tạo của David Zinn là một con quái vật tên là Sluggo, có thân hình xanh dương và đôi mắt tròn xoe; nó cũng có một bạn đồng hành thường đi dạo trên đường phố Ann Arbor. 
0?wxfrom=5
  0?wxfrom=5
    
0?wxfrom=5
  0?wxfrom=5
0?wxfrom=5
0?wxfrom=5

No comments: