Friday, October 30, 2015

HẸN VỀ NEW ORLEANS (Trúc Linh)


Dù đang bệnh, nhưng khi đọc bài viết "Những Cô Hàng Xóm Xinh Đẹpcủa Thukỳ, anh Trúc Linh cũng cảm xúc một bài thơ vừa cổ động cho Đại Hội 5, vừa gián tiếp ủng hộ, khuyến khích em út làm việc.  Tinh thần anh quá cao làm cho Thukỳ, và anh chị trong BTC rất cảm động.  Cầu xin anh chóng bình phục, và mong ước gặp anh trong những ngày ĐH tại New Orleans.
Thành thật cám ơn anh Trúc-Linh.Thu-Kỳ qung cáo quá là hay,
Th
ng cnh tng nơi đã phô bày,
Năm nay c
gng v tham d;
Đ
i-hi kỳ 5 kết vòng  tay.

Thy cô bn hu đến nơi này,
G
p nhau mng r “đt tri xoay”;
Đàn chim đ
t phú v t m,
Ng
n ngi thi gian v cánh bay.

M
ười phương bn hướng cui góc tri,
Kho
nh khc trôi mau vi cuc đi,
Ai đâu bi
ết được gi phút đó !
Còn g
p nhau đây tri nim vui.

Thy cô ai ny hơn tám mươi,
B
n bè trang la cũng by mươi,
Trán nhăn má cóp màu tóc b
c;
 Tay chân run ry đi tàn hơi!.

Nhưng hãy vui lên n n cười,
Đ
nh mnh sinh ra bi ý tri,
Hôm nay còn sng còn gp g
Hôi ng
 Orleans cnh tuyt vi

PhoenixAZ 25/11/2014.
Trúc Linh

Hình ảnh: Hậu Trường Lê

No comments: