Thursday, December 24, 2015

PHÚ YÊN TỪ ẤY & CHỚ ĐỂ HOA SẦU (Lưu Hồng Phúc)

Xin bấm vào 2 hình dưới đển nghe nhạc phổ từ thơ của Lưu Hồng Phúc:  

 PHÚ YÊN TỪ ẤY

 CHỚ ĐỂ HOA SẦU

No comments: