Thursday, December 24, 2015

THÂN THÚ, TÌNH NGƯỜI

NHỮNG CON CHÓ DIỆU KỲ
K-9 đồng âm với "canine" là "chó", tức quân khuyển.  Nhưng có những người đã lợi dụng ký hiệu này để làm những việc tồi tệ hơn...chó.  
Hãy xem những con chó đầy nhân tính đưới đây: 

 
Cùng ăn, cùng ngủ, cùng chiến đấu

Không chịu ngồi trên lòng chủ, mà ngồi trên lòng một người khác để bầy tỏ sự thân thiện. 

Cả 2 cùng say sưa giấc nồng để chờ chiến đấu. 
  
Cùng hãnh diện vì những chiến lợi phẩm.  

Một hùng khuyển được vinh danh.  

Em trở về với với... chiếc chân giả.  

Người ta bảo phụ nữ không thể chiến đấu, nhưng nữ quân nhân này đảm nhận công việc nặng nề hơn chiến đấu.  

Tình cảm của chú quân khuyển này được thể hiện qua đôi dòng lệ. 
Đồng đội tin tưởng lẫn nhau. 

Săn sóc như một chiến hữu thực sự.  

Xứng đáng được nhận huy chương anh hùng.  

-Té ra họ bảo đi dạo là như thế này đấy.

 Một tấm gương trung thành. 

Có lẽ con người không ai có thể làm như vậy.  

Mỗi chiến binh K-9 đều tận hiến sinh mạng của mình cho đồng đội, đó là hình ảnh của thiên thần chiến đấu, vượt qua ngôn ngữ của loài người. 

Tình thương của một chiến binh Do Thái. 

Tình đồng đội này vượt qua cả tình bằng hữu. 

Cầu chúc những chiến binh này an giấc ngàn thu. 

Dù không phải là một chiến binh K-9, nhưng chú cún này đã mang lại tinh thần chiến đấu cho binh sĩ, sau khi họ tìm thấy nó trên chiến trường, rồi mang về nhà để được nhìn nhận là quân khuyển, chứ không phải là ...đồ "khuyển mã".

Cùng mai phục. 

Vì bị gai đâm vào chân nên chú quân khuyển này được một đồng đội vác trên vai.  Đúng là "huynh đệ chi binh".

An ủi chú quân khuyển bị mất đi đồng đội của mình là Hạ Sĩ TQLC Dustin Lee.  

Một chiến binh TQLC bị cụt chân.  

Sẵn sàng chiến đấu. 

Tình thương yêu đồng đội.

Lượm lặt.

No comments: