Friday, May 27, 2016

CHIA TAY...

CHIA TAY

Em đi có nhớ khung trời ấy
Cửa sổ nhà em lá rụng đầy
Anh về bên ngõ bâng khuâng quá
Người cũ đâu rồi cảnh vẫn đây
Hoa sắc, hoa hương, hoa vẫn tàn
Rượu đắng, rượu cay, rượu vẫn cạn
Người hứa, người thề, người vẫn quên
Lặng lẽ đi không hề nhìn lại
Có kẻ sầu!  nhìn gió nghĩ vu vơ
Người vô tâm chẳng hề quay bước lại
Kẻ si tình lặng lẽ đứng trông theo
Gió lướt qua hàng mi ướt ướt
Một dòng sầu trên khóe mắt thấy cay cay…

No comments: