Friday, May 6, 2016

QUI ẨN (Hồ Chí Bửu)


Hồ Chí Bửu: Qui ẩn...
Rút chân ra khỏi giang hồ
Trở về gác nhỏ làm thơ tặng nàng
Một chiều lòng bỗng xốn xang
Nhớ trăng nhớ gió nhớ hàng rượu ngon
     Nhớ đồi nhớ núi nhớ non
     Nhớ mây viễn xứ nhớ con sông buồn
     Nhớ chiều trời đổ mưa tuôn
     Nhớ đêm quán cóc nhậu luôn nỗi sầu
Tình đời là cuộc bể dâu
Có trăn trở lắm cũng đâu được gì
Ngồi buồn làm đại mấy ly
Nhỏ ra mấy giọt đường thi. Tặng nàng …

No comments: