Friday, May 13, 2016

RIP: CỤ BÀ TRẦN HUÝNH

TIN BUỒN

​Kính thưa quý thầy cô và các anh chị, 

Được anh Phạm Hồng Thái cho biết: thân mẫu cuả quý anh chị Trần Thị Túy Hoa, Trần Thị Túy Hải, Túy Hà, Túy Hằng, Tuý Hường Trần Đình Hiệp, và Mục sư Trần Đình Hân là:

Cụ bà TRẦN HUÝNH
(Nhà in Quảng Hòa, Tuy Hòa)

đã qua đời vào ngày 11 tháng 5, năm 2016.
Fountain Valley, Californa, USA.

HƯỞNG THỌ 96 TUỔI.

Tang lễ được cử hành:
Vào 2 ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy
Tại Nhà Quàn DILDAY CHAPEL
17911 Beach Blvd
Huntington Beach CA 92647 
Phone: (714) 580 2518.
(Xin xem chi tiết và chương trình Tang Lễ trong Cáo Phó đính kèm).

Mọi chi tiết xin liên lạc:
Chị Túy Hoa (714) 949-9430, hoặc
No comments: