THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Tuesday, May 24, 2016

NHỚ ƠN ĐẤNG SINH THÀNH

XIN GỞI ĐẾN QUÝ VỊ CHƯƠNG TRÌNH NHỚ ƠN ĐẤNG SINH THÀNH NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2016.
MONG QUÝ VỊ CHUYỂN ĐẾN GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ
CÁM ƠN
SĨ LƯƠNG
SIMON LUONG INSURANCE AGENCY
18645 SHERMAN WAY STE 108
RESEDA CA 91335


Post a Comment