Friday, June 10, 2016

HÌNH ẢNH ĐÁM CƯỚI TRƯỞNG NAM ANH CHỊ LÊ KIM ĐẠM


Xin mời bấm vào You Tube và web dưới đây để xem thêm hình ảnh đám cưới của Trưởng Nam anh chị Lê Kim Đạm (Phó Nội Vụ Đại Hội 6)
 Lễ quả. Anh chị Lê Kim Đạm.

 Phụ rể và phụ dâu.
 Toàn ban TC ĐH 6 (anh Đạm, chị Mai Phương, cô dâu chú rể, anh Thọ, anh Sắc & anh Hòa)

Xin bấm vào 2 link dưới đây để xem You Tube và hình ảnh đám cưới:
  1. https://www.flickr.com/photos/damle/collections/72157654388617623/


No comments: