Friday, June 24, 2016

TÌNH ĐẦU (Khải Kim Lê)

                      TÌNH ĐẦU

                       Trời mù sáng sớm tuyết lạnh rơi
                       Lòng se buốt dạ lên xe rời
                       Cà phê ấm mân tay sưởi lấy
                       Một vòng điên đảo trợt chơi vơi

                           Sau Tết, cố quên nhưng sao vẫn
                           Tâm tôi gần lại với một người
                           Xa nhau tình lỡ nào ai thấu
                           Lắng đọng tim đau vắng bóng thư

                      Năm mấy năm rồi luyến tiếc mong
                      Em theo tôi mãi khơi chạnh lòng
                      Nay về bên ấy thuyền xa lắc
                      Cửa vắng buồn tư dạo cuối đông

                            Dáng em anh giấu tựa góc tim
                            Thì thầm hôm nọ em gọi riêng
                            Qua phôn nghe gió xì xào nói
                            Nhớ quá anh ơi mãi vẫn tìm

                    Tình đầu mãnh lực dai dẳng đeo
                    Quên sao! Em mãi cứ đi theo
                    Năm mươi năm có người điền khuyết
                    Dù thế nữa chăng dạo yêu nghèo!

                    ( Khải K. Lê_Tuyết trời Đông_Feb. 22, 2015)

No comments: