Friday, June 17, 2016

THƯƠNG NHỚ VỀ CHA (Lưu Hồng Phúc)

THƯƠNG NHỚ VỀ CHA
(Nhân ngày Father's Day)

Đường đời dù đã vắng xa Cha
Nhưng mãi ngàn năm bóng chẳng nhoà
Công khó Cha nuôi con trẻ lớn
Cang trường lèo lái trước phong ba

Tình Cha như núi cao vời vợi
Con vẫn ghi tâm nhớ suốt đời
Đưa lối con đi đường chính thiện
Cha là ánh sáng đấy Cha ơi

Cha vẫn luôn theo dõi bước chân
Dầu cho con trẻ đã thành nhân
Và dù khôn lớn bao nhiêu tuổi
Cha vẫn chăm lo chẳng ngại ngần

Con lớn khôn lên với tuổi đời
Những lời nghiêm huấn chẳng hề lơi
Đó là ước nguyện Cha mong muốn
Gìn giữ danh thơm cho giống nòi

Cha! một đời con rất kính yêu
Gương Cha vằng vặc sáng muôn chiều
Công lao dưỡng dục chưa đền đáp
Cha đã ra đi trong quạnh hiu

Nhớ Cha, con nhớ lắm Cha ơi !
Cha, con cách biệt hai phương trời
Cha nơi tiên cảnh đầy ơn phước
Con chốn gian trần, lệ vẫn rơi
Lưu Hồng Phúc

No comments: