Friday, June 17, 2016

NGÀY ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN

Kính thưa quý Thầy Cô & các anh chị,

Thukỳ xin kính chuyển Thư mời NGÀY ĐỒNG HƯƠNG PY từ anh TRẦN ĐẠI, Trưởng ban Giám Sát Hội ĐHPY:

Thời gian:  Chủ Nhật ngày 10 tháng 7 năm 2016
                    Từ 10:00 giờ sáng đến 4:00 giờ chiều.

Địa điểm:   Pavilion Garden Grove Park
                    9301 Westminster Ave.
                    Garden Grove, CA. 92844
            Tel:  (714)- 741- 5200

Đặc biệt:      Vào cửa miễn phí
                     Nhiều trò chơi có giải thưởng
                     Chơi cờ tướng
                     Hát cho nhau nghe ….


No comments: