Friday, October 7, 2016

BUỒN ĐẦU THU (Lê Nguyễn)

BUỒN ĐẦU THU

Trời buồn mà chẳng có mưa
Gió hiu hiu thổi cho thừa nhớ thương

Đất buồn mang mối sầu vương
Tâm tư nghe nặng trên đường chia xa

Từ khi nước mất tan nhà
Tha hương viễn xứ đâu là là đâu

Tôi đi khắp nẻo địa cầu
Tìm em mới gặp đã sầu sầu mang

Thôi về nhặt lá thu vàng
Càng xa em lắm tôi càng nhớ thương.

Lê Nguyễn

No comments: