Wednesday, October 26, 2016

LÁ THƯ PHÚ YÊN (Nguyễn Đình Trình)

Bút Tre Nguyễn Đình Trình
(Kính nhờ Ban tổ chức đại hội 6 , chuyển đến toàn thể quý thầy cô và cựu học sinh liên trường Phú Yên . Tôi xin chân thành cảm ơn rất nhiều) 

CHÚC cho đồng loại bốn trăm người 
MỪNG gặp lại đây rộn rã cười 
ĐẠI náo Mai - A - Mì bến cảng 
HỘI làng dân Nẫu hả hê chơi 

KỲ cờ tổ quốc ở Tây phương 
SÁU dịp tương phùng với cố hương 
DU lịch không đi ngoài mục đích
THUYỀN to chở hết bạn liên trường 

CHIM rời xa tổ để tìm sâu 
VỀ nước tự do đã rất lâu 
NÚI đợi đêm ngày thành tượng đá 
NHẠN mong năm tháng hóa u sầu 

THÀNH đạt Việt kiều chẳng tự cao 
CÔNG danh tiền bạc kiếm khi nào 
LIÊN trường tổ chức kỳ tương ngộ 
TIẾP tục lên đường thỏa ước ao 

Sân bay Đông Tác , ngày 17-10-2016
Bút Tre Nguyễn Đình Trình 

No comments: