Friday, October 7, 2016

GIỌT LỆ THU (Tương Phố)GIỌT LỆ THU
Bao giờ quên được mối tình xưa
Sinh tử còn đau mãi đến giờ
Giấc mộng tìm nhau tìm chẳng thấy
Mênh mang biển hận, hận không bờ.
Trời thu ảm đạm một màu
Gió thu hiu hắt thêm rầu lòng em
Trăng thu bóng ngả bên thềm
Tình thu ai để duyên em bẽ bàng.
Sầu thu nặng lệ thu đầy
Vì lau san sát hơi may lạnh lùng
Ngổn ngang trăm mối bên lòng,
Ai đem thu cảnh họa cùng thu tâm.
(1923)


Bà Tương Phố khóc chồng với ‘’Giọt Lệ Thu’’ viết trong mùa thu năm 1923 (đăng báo Nam Phong số 131, th. 07-1928), bằng thơ:

Trời thu ảm đạm một màu
Gió thu hiu hắt thêm rầu lòng em
Trăng thu bóng ngả bên thềm
Tình thu ai để duyên em bẽ bàng

hoặc bằng văn xuôi : ‘’Anh ơi ! em nghĩ đến : về với anh mùa thu, tiễn đưa anh mùa thu, mất anh lại cũng mùa thu, cho nên năm năm cứ đến độ thu sang, thì em lại bồi hồi nhớ trước, tưởng xưa, mà lòng thu một tấm cũng ngây ngất sầu ! ..

Tâm trạng của Tương Phố thật cảm động như bài thơ ngắn sáu chữ này:


Đã sớm xem người là mộng,
Sao ôm ấp nhớ nhung hoài!
Thức ngủ đêm trường vô vọng,
Kiếm tìm mộng đến mộng phai!

No comments: