Friday, October 7, 2016

HÃY MỪNG HỘI NGỘ MỘT LY ĐI (Đặng Kim Côn)

Hãy Mừng Hội Ngộ Một Ly Đi

Uống, bạn! Ly này cho hội ngộ
Có người dễ đến bốn mươi năm
Có người mới gặp đâu năm trước
Giờ đã bình yên một chỗ nằm.

Ly nữa cho bạn bè vắng mặt
Năm một lần, cũng thói cúp cua quen
Không sợ zero, không sợ phạt
Ông bà nào cũng chực trổ trời lên.

Đứa ông, đứa thằng, đứa cao, đứa thấp
Có lúc gặp nhau cũng ngại chào
Uống, bạn! Ba hai năm chìm nổi
May còn ngày này để cụng ly nhau.

Này chị, dẫu chưa hề quen rượu
Hãy vì hội ngộ một ly vui
Có say cứ gục lên bàn ngủ
Dễ được mấy khi thực tiếng cười.

Này bạn, rót giùm ta ly nữa
Nâng mời mấy đứa sớm trăm năm
Hai trăm tư đứa thời liên thất
Còn được bao nhiêu đứa uống giùm.

Cạn mấy thủa một cây, sức mấy
Cù lần xưa, nghể ai, theo ai
Uống lúc mày tao, uống thời em chị
Để rượu dù vơi, men mãi còn say.

Uống, bạn! nụ cười hay nước mắt
Giọt rượu còn cay được một ngày
Lá vàng không hẹn mùa thu tới
Cũng sắt se từng cơn gió lay.

Đặng Kim Côn (2007)

No comments: