Friday, October 28, 2016

EM ĐI TÌM TRẠI LAO TÙ (Nguyễn Công Lượng)
EM ĐI TÌM TRẠI LAO TÙ

 (Phỏng theo “Tìm Động Hoa Vàng” của Phạm Thiện Thư Xin tặng  và cảm ơn những hiền nội có phu quân là tù cải tạo

Ngày qua có gã làm quan                                                                                                                          
Bỗng dưng đất nước cuồng phong ập vào                                                                                                    
Lệnh khoan hồng của quân thù                                                                                                                      
Một tháng “cải tạo” phải bù tiền ăn  (*)                                                                                                            
Thôi đành, đừng ngại gió mưa                                                                                                                      
Tiễn nhau ra tới cổng trường Trưng Vương                                                                                                  
Trường nầy đây đào tạo hiền nhân                                                                                                                
Sao nay bọn Cộng làm nơi chuyển tù !


Ngày qua có gã làm quan                                                                                                                            
Bị đưa vào trại lao tù chia xa                                                                                                                        
Cũng chỉ vì em quá yêu ta                                                                                                                              
Thăm nuôi “Cải tạo” tìm vào rừng sâu                                                                                                          
Ta còn gì, đành chịu khổ sai                                                                                                                          
Đã vào mạt lộ, đoạn trường đớn đau!                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Nhớ xưa em đi thăm chồng                                                                                                                            
Vai mang tay xách nặng quà thăm nuôi                                                                                                          
Má em nhợt nhạt màu da trời                                                                                                                        
Thân em liễu yếu áo quần tả tơi !


Nhớ xưa em bỏ tóc dài                                                                                                                                  
Nhìn trăng không nở để lời thề bay  
                                                                                    
Đợi nhau tàn cuộc phong trần                                                                                                                        
Nay đi tìm trại lao tù thăm ta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Ngày qua có gã làm quan                                                                                                                              
Bỗng dưng vào trại lao tù ngủ trưa (** )                                                                                                        
Thôi đành để mặc gió mưa                                                                                                                            
Ôm trăng đánh giấc bên đồi sắn hoang                                                                                                          
Trò đời ôi thật phủ phàng                                                                                                                              
Cảnh đời cũng chỉ có ngần nầy thôi !                                                                                                                                                                   
Cuốc ơi chết dưới bờ tre                                                                                                                              
Tiếng kêu thảm thiết giữa sơn hà 
                                                                                    
Nếu ta chết dưới trại tù                                                                                                                                  
Khóc ta xin nhỏ lệ cùng nước non !


·       Nguyễn Công Lượng,  ĐS/16-QGHC
Ghi chú:                                                                                                                                                          
 (*) Theo Thông Cáo của Ủy Ban Quân Quản  thi hành chánh sách khoan hồng của MTGPMN, mỗi trại viên chỉ đem theo một tháng tiền ăn.                                                                                                                                                                      
(**) Tù nhân đều xem ở tù như là một giấc ngủ trưa
                                                                                                                                                   

No comments: