Thursday, September 12, 2019

MỘT VÀI HÌNH ẢNH VĂN NGHỆ "THUYỀN VIỄN XỨ"Ca sĩ Xuân Thanh trình bày nhạc phẩm "Thuyền Viễn Xứ"

MC Đức Hiền & Thukỳ.Tặng quà thầy cô

Tặng quà các anh chị VN

Giới thiệu quan khách.


Áo dài Nam Trung Bắc do Hồng An thực hiện.
Những chiếc áo dài cả 3 miền do Hồng An mua tặng.Anh chị TBTC Ngô Phấn Và Thukỳ.Ban Hợp ca.

Những chiếc áo dài qua từng thời đại do chị Lưu Hồng Phúc
thực hiện.Đoàn vũ của Tanya Chen.


No comments: