Thursday, September 12, 2019

TẾT TRUNG THU (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)
TẾT TRUNG THU

Đêm rằm sáng tỏ dưới vầng trăng
Chú Cuội nhân đây rủ chị Hằng
Cẩu, mã, Tề Thiên, hề, Bát Giới
Lân, rồng, Ngộ Tịnh, địa, Đường Tăng
Hò reo đánh trống năm mười ả
Nhảy múa khua chiêng bảy chín thằng
Biểu diễn từ chiều sang tối mịt
Qua ngày cả đội vẫn còn hăng

NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH


No comments: