Thursday, September 19, 2019

TRI ÂN QUÝ MẠNH THƯỜNG QUÂN (BTC)TRI ÂN QUÝ MẠNH THƯỜNG QUÂN.

BTC nhân danh tất cả các thầy cô và bạn bè đã tham dự ĐH 9 Alaska xin chân thành gởi lời ghi ân sâu xa đến tất cả quý MẠNH THƯỜNg QUÂN đã rộng lòng đóng góp.  ĐH  Alaska đã được tổ chức thành công mỹ mãn là nhờ các MTQ.  Thukỳ xin post danh sách mới, thêm danh sách cũ và tổng cộng số tiền đã được MTQ ủng hộ từ trước đến nay.  Mong ơn trên sẽ cho quý vị MTQ sức khỏe và phát đạt để tiếp tục giúp đỡ những đại hội sắp tới.

BTC đã vô cùng cảm động khi trên du thuyền trong đêm văn nghệ đã có những anh chị ủng hộ thêm khi biết những chi phí hơi nhiều của ĐH. Thật là một tình cảm thân thương quý hóa lắm

Một lần nữa BTC xin trân trọng và chân thành cám ơn, Thukỳ thường biết rất rõ qua những đại hội trước đây cái vấn đề khó khăn lớn nhất để tổ chức một đại hội là làm sao có đủ tiền. Trong đời sống cá nhân cũng vậy,   muốn làm một việc gì tốt đẹp hơn người khác, thì cũng phải có tiền. Bởi vậy người ta hay nói “có tiền mua tiên cũng được”. Riêng Thukỳ khi còn đi làm việc cứ mở miệng ra là nói đến tiền vì cái nghèo nó ám ảnh. Mấy người bạn trong sở đã đổi tên Thukỳ Trương thành “thuky Money Trương”.  Cái lo âu này cũng đã theo đuổi Thuky trong kỳ DH Alska nầy.  Chắc là đại hội tới BTC sẽ tặng cho Thukỳ cái kính đeo mắt có cái dollar sign cho cô thư ký yêu đời làm việc tích cực hơn.


BTC hết lòng cám ơn quý MẠNH THƯỜNg QUÂN đã hết lòng ủng hộ, góp một bàn tay lớn cho ÐH có điều kiện thực hiện những điều cần thiết nhất.

Thukỳ không khéo nói và cũng chẳng “màu mè”  được nên chỉ biết cám ơn, tri ân sâu xa từ trong đáy lòng của BTC  đến tất cả quý vị đã hy sinh giúp đỡ.

Trân trọng và chân thành cám ơn
BTC đại hội Alaska 2019


*** Nếu có ai sót tên hay bị sai...Xin vui lòng cho biết gọi 
(781-929-3995) Thukỳ sẽ điều chỉnh ngay, cám ơn.

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN 2
ĐÃ ỦNG HỘ TRÊN DU THUYỀN.

01
Hàn Tài Nguyên (Cali)
500.00
Đã nhận tiền
02
Trang Thanh (seattle)
200.00
Đã nhận tiền
03
Đặng Ngọc Hiến (Boston)
200.00
Đã nhận tiền
04
Nhóm NH 80 (Hawaii)
400.00
Đã nhận tiền
05
Hàn Ái Liên (Cali)
100.00
Đã nhận tiền
06
Trương Quang Hưng (Cali)
200.00
Đã nhận tiền
07
Vũ Hùng/Bách Hợp (San Jose)
200.00
Đã nhận tiền
08
Bùi Hiệp
100.00
Đã nhận tiền
09
Nguyễn Hùng/ Hồng (Oregan)
200.00
Đã nhận tiền
10
Nguyễn tấn/ Kim Sum (VN)
100.00
Đã nhận tiền
11
Đắc Hữu Đoan/Cảnh Phùng (MA
200.00
Đã nhận tiền
12
Cao Hồng Phương (Long Beach)
100.00
Đã nhận tiền
13
Trần Lai/Lâm Thanh (Cali)
100.00
Đã nhận tiền

Tổng cộng đợt 2
2,600.00DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN 1
TT
Họ và tên
Số tiền
Ghi chú
01
Lý Bá Hiển (Lương T.Tuyết)
 200.00
Đã nhận tiền
02
Trương Phương Vân
 100.00
Đã nhận tiền*
03
BS Trương Phong
 500.00
Đã nhận tiền
04
Đặng Ngọc Bổng
 220.00
Đã nhận tiền
05
Hàng Tuyết Hương
 500.00
Đã nhận tiền
06
Hoàng Bình
 100.00
Đã nhận tiền
07
Phạm Xuân Thanh
 100.00
Đã nhận tiền*
08
Phạm Đức Hiền
 100.00
Đã nhận tiền*
09
Ngô Phấn
1,000.00
Đã nhận tiền*
10
Nguyễn T. Hồng Hải
  100.00
Đã nhận tiền*
11
Nguyễn  Kim Duyên
  100.00
Đã nhận tiền
12
Trần Hữu An
  200.00
Đã nhận tiền
13
Trương Thukỳ
  300.00
Đã nhận tiền*
14
Lý Kim Lan
  200.00
Đã nhận tiền
15
Lê Chí Hiếu
  500.00
Đã nhận tiền
16
Lê Thị Hạnh
  100.00
Đã nhận tiền
17
Tuyết Huỳnh/Thuong Huynh
  500.00
Đã nhận tiền
18
Đỗ T. Kim Quy
  100.00
Đã nhận tiền*
19
Nguyễn Hùng/Hong Cuc OR
  200.00
Đã nhận tiền
20
Đặng Thị Nga
  200.00
Đã nhận tiền
21
Nguyễn T. Hồng Vân
  200.00
Đã nhận tiền
22
Nguyễn Long/Buc
    50.00
23
Hàng Ngọc Quyên
  100.00
Đã nhận tiền
24
Cao Hồng Phương
  100.00
Đã nhận tiền
25
Trương Tina (Mỹ Tin)
  100.00
Đã nhận tiền
26
Vuong Hoa
 1000.00
Đã nhận tiền
27
Nguyễn Ngọc Bình/Ng.Dung
   200.00
Đã nhận tiền
28
Tăng Hùng
   500.00
Đã nhận tiền
29
Phạm Hữu/ Võ T.Lý
    200.00
Đã nhận tiền
30
Nguyễn Phúc / Nguyễn Yến
    100.00
Đã nhận tiền
31
Nguyễn Thìn (Canada)
   200.00
Đã nhận tiền
32
Nguyễn Thanh/Dương Hoa (SJ)
   200.00
Đã nhận tiền
32
Lương Sĩ (simon)
  400.00
đã nhận tiền
33
Huỳnh Mareen (Mãi)
  100.00
đã nhận tiền
34
Nguyễn Phượng Liên /Bửu
  220.00
Đã nhận tiền
35
Ngô Hồng Mỹ Nga
  100.00
đã nhận tiền
35
Đặng Robert Định/Luu
  100.00
đã nhận tiền
36
Nguyễn Quang/Thủy (TX)
   100.00
đã nhận tiền
37
Nhóm Nguyễn Huệ 77
  200.00
đã nhận tiền
38
Nguyễn Thị Huệ
      50.00      
Đã nhận tiền
38
Nguyễn T. Bạch Tuyết
     100.00
Đã nhận tiền
39
Hồ Steven (OR)
     100.00
Đã nhận tiền
40
Hồ, Đắc Nhơn
     100.00
Đã nhận tiền
41
Sử, Tuấn
    250.00
Đã nhận tiền
42
Huỳnh, Sơn
     200.00
Đã nhận tiền
43
Phạm Dưỡng
     100.00
Đã nhận tiền
44
Phạm Hồng Nga (Đồng Trần)
     200.00
Đã nhận tiền
45
Nhóm Bùi Hiệp Nha Trang & Sông Cầu
   200.00
46
Nhà Ẩn Danh tặng 30 chiếc áo dài cho ĐH Alaska.
47
Nguyễn T. Kim Liên& Huỳnh Khánh
   200.00
Đã nhận tiền
48
Ngô Nick
   100.00
Đã nhận tiền
 đợt 1 11,040.00
đợt 2  2,600.00
Tổng cộng đợt 1 và 213,640.00


No comments: