Thursday, September 19, 2019

VỊNH CHIẾC LÁ (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)VỊNH CHIẾC LÁ

Chiếc lá cong queo đã úa vàng
Phơi mình giữa phố xá thênh thang
Xe xuôi, ngựa ngược còn giày xéo
Kẻ lại, người qua chẳng ngó ngàng
Vốn ở thân cành tên quý phái
Nguyên cùng gốc rễ họ cao sang
Thường ngày sống với loài hoa đẹp
Nó được chăm nom rất kĩ càng

NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH
( Mời họa )


No comments: