Thursday, February 18, 2016

GIAI NHÂN ĐẤT NẪU (Phạm Hồng Thái)

Kính thưa quý Thầy Cô & các anh chị,

Khi gặp chúng tôi lần đầu tiên tại Đại Hội 3 ở San Jose, và dù chưa quen biết, anh Phạm Hồng Thái đã cảm tác một bài thơ tặng cho "tứ đại mỹ nhân" qua đó tên Thukỳ được nêu đầu tiên.
Dù rất hãnh diện, nhưng Thukỳ không dăng, nhưng 3 "người đẹp" kia "khiếu nại", nên Thukỳ đành phải "ra mặt" sau nhiều năm giấu kín.  Cám ơn anh Phạm Hồng Thái. 

Trân trọng giới thiệu,
Thukỳ.


No comments: