THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Monday, February 29, 2016

PHÂN ƯU THÂN MẪU ANH TONY TRƯƠNG.


 
Dưới đây là ngày giờ và nơi chốn thăm viếng và chôn cất:

Universal Chung Wah Funeral - Alhambra
225 N Garfield Ave
Alhambra, CA 91801
(626) 281-7887

Thursday, March 10, 2016 từ 01:00AM – 04:00PM  Thăm Viếng
Friday, March 11, 2016 từ 10:00AM – 11:59AM Thăm Viếng,  12:00AM Động Quan.
Post a Comment