Friday, February 12, 2016

NHỚ VỀ PHAN THIẾT (Cẩm Loan)


(Tặng cho em)
Dòng sông Mường Mán quê em!
Lầu ông Hoàng đứng trăng đêm lạnh lùng.
Ra đi biển sóng mịt mùng
Nhìn về cố lý nghìn trùng xa xăm.
*
Đêm đêm đất khách em nằm!
Hạc vào cõi mộng - trăm năm hững hờ.
Qua ngày xưa tuổi ngây thơ
Giữa đời lỡ nhịp, lòng ngơ ngẩn sầu.
*
Phan Thiết… biển sóng về đâu?
Chở giùm tôi chút tình đau vô thường.
Mẹ cha lặng khuất, sầu thương!
Mai về ôm mối tơ vương không cùng.
*
Hai bờ sóng bủa chập chùng
Bao năm thăm thẳm chưa chung đỉnh trời!
Nhớ Phan Thiết suốt một đời
Dang tay ôm trái buồn rơi xuống lòng!
12.11.2013 
CẨM LOAN


No comments: