Monday, February 1, 2016

ĐẠI HỘI 6: ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN

Kính thưa quý thầy cô và các anh chị,

Sau khi BTC gởi “THÔNG BÁO KHÁCH SẠN” thì có nhiều người gọi điện thoại hỏi cách thức đặt phòng, nên BTC xin nhắc lại những thủ tục sau:

A. ONLINE (Internet webpages):
I. TIỀN ĐẠI HỘI: Làm theo 6 bước sau: 

1.     Bấm vào Pre-Cruise: Sau khi thấy chữ “Phu Yen High School Reunion Pre-Cruise” thì:

2. Bấm “Book a Room” sẽ thấy: “Travel Dates” có 2 khung “Arival” và “Depature”.  Bên cạnh 2 chữ này có 2 hình tấm lịch nhỏ. Bấm vào tấm lịch nó sẽ lớn ra để chúng ta chọn ngày check-in và check-out. (Chọn từ OCt 15 đến Oct 17, tức 2 đêm, nhhưng nếu muốn ở lâu hơn thì đặt từ  Oct 12, vẫn được hưởng giá discount).

3.     Bấm “Continue” để chọn số phòng; số người lớn, số trẻ em.
·        Chọn phòng 2 beds,
·        Chọn Non Smoking or smoking,
·        Reservation summary (Check lại xem có đúng không?)

4.     Bấm tiếp theo sẽ thấy: Guest information: Tên, địa chỉ nhà, email, số phone.

5.     Bấm tiếp sẽ thấy: Reservation Summary: Payment Information (Card type, Card number, Expiration date).

6.     Bấm BOOK RESERVATION sẽ thấy: Reservation confirmation #  (Nhớ ghi ngay số đó vào sổ; Thường thì khách sạn sẽ gởi confirmation qua email sau vài phút).

II. HẬU ĐẠI HỘI: Cũng tương tự như “Tiền Đại Hội”:

1.     Bấm vào Post-Cruise: Sau khi nhìn thấy chữ “Phu Yen High School Reunion Pre-Cruise” thì:

2.     Bấm “Book a Room” sẽ nhìn thấy: “Travel Dates” có 2 khung “Arival” và “Depature”.  Bên cạnh 2 chữ này có 2 hình tấm lịch nhỏ. Bấm vào tấm lịch nó sẽ lớn ra để chúng ta chọn ngày check-in và check-out. Chỉ cần 1 đêm sau Đại Hội Oct 21 đến Oct 22, nhưng muốn ở thêm cho tới Oct 25 vẫn được giá discount).
3.     Bấm “Continue”…

B. GỌI PHONE:
1.     Phone Hilton Hotel: 1-800-HILTONS (1-800-445-8667)
2.     Nhớ nói “PhuYen High School Reunion” (Group Code: PHR).
3.     Đặt phòng “Pre-Cruise” và “Post-Cruise”.
Cần giúp đỡ: Thukỳ: (781)-929-3995 hoặc (850)-684-1857.
CVNN

No comments: