Friday, July 15, 2016

CHỒNG LÀ GÌ NHỈ? (Vô Danh)           CHỒNG LÀ GÌ NHỈ ?

            Chồng là một đấng anh hào
            Là duyên, là nợ Trời trao cho mình
            Chồng là trụ cột gia đình
           “Ba đồng một mớ” Ta rinh về nhà

           Chồng là Bố của Con Ta
          “To đầu mà dại” đến già chưa khôn
          Chồng là loài sống bằng cơm
          Lại ham món phở, bia ôm vỉa hè

          Chồng là một gã lái xe
          Uống nhiều, hút lắm, lè phè ngày đêm
          Chồng là Anh của nhiều Em
          Ga lăng nên hễ có Tiền là vung

         Chồng là cái thế Anh Hùng
         Mát xa, sàn nhảy vẫy vùng khắp nơi
         Chồng là Hào Kiệt trên Đời
         Vợ Mình thì Sợ, Vợ Người thì Yêu

        Chồng là Quân Tử hạng siêu
        Cứ Ai phái yếu là Chiều, là Thương
        Chồng là một gã ƯơngƯơng
        Bỏ đi thì Tội, phải vương cả Đời!


No comments: