Friday, July 8, 2016

NGHE NHƯ THU GIỮ PHƯỢNG HỒNG (cẩm Loan)

Hôm nay! hạ chửa sang mùa.

Mà nghe như gió thu lùa qua song.

Anh nằm một thuở… nào mong?

Bóng em chìm xuống dòng sông tự tình.

Đôi tay luýnh quýnh một mình.

Đêm hè nỗi nhớ lặng thinh tiếng lòng.Ngoài hiên cành phượng trĩu bông

Sao như cánh lá thu trông não nùng?

“Thuyền quyên” lối chẳng về chung!

Anh nằm nghe cả lạnh lùng chiêm bao.

Chiều hè phượng rụng lao xao.

Anh gom xác phượng đi vào mùa xưa…
CẨM LOAN (12.6.2016)

No comments: