Wednesday, January 13, 2016

GÕ TIẾNG VIỆT

  1. Bấm vào link chữ đỏ trên,
  2. Gõ chữ, không cần dấu,
  3. Bấm vào “thêm dấu”
  4. Bấm vào chữ không đúng ý của mình, rồi chọn chữ gợi ý.
  5. Copy, paste, và gởi đi.
Website này được giữ trên "Chim Về Núi Nhạn". Bấm vào "GÕ TIẾNG VIỆT" phía dưới mục "TÌM KIẾM" và phía trên "TỦ SÁCH GIA ĐÌNH".

No comments: