Thursday, January 7, 2016

NGŨ ĐỔ TƯỜNG


Có lẽ nhiều người nói: Ông bà mình chỉ liệt kê có 4 thói hư tật xấu đó là “tứ đổ tường” gồm cờ bạc, trai gái, hút xách, và rượu chè mà thôi; nhưng tại sao lại có thêm một thằng con “trời đánh” thứ 5 nữa đây.   Không những “ trời đánh”, thằng con này còn tệ hại hơn 4 thằng anh của nó nhiều.  Ai mà vướng vào sẽ từ bị thương cho đến….chết. 
Những tật xấu của tên này không có trong tiếng Việt, đó là: chatting, texting, selfieing, sexting, instagramming...
Đã mê nó rồi thì zợ, con, bồ bịch, bố mẹ đạo giáo gì cũng đều bỏ hết:

https://undefinedgroup/enjoythepics/join?soc_src=mail&soc_trk=ma

http://www.showandtellonline.com.au/wp-content/uploads/2014/01/article-2375128-1AF47091000005DC-984_638x420.jpg

https://undefinedgroup/enjoythepics/join?soc_src=mail&soc_trk=ma

https://undefinedgroup/enjoythepics/join?soc_src=mail&soc_trk=ma

https://undefinedgroup/enjoythepics/join?soc_src=mail&soc_trk=ma

http://static.laodong.com.vn/Uploaded/buibichhuong/2014_11_03/48b491d354ac991e5deb06d9b1bb0a66_TMCI.jpg

https://undefinedgroup/enjoythepics/join?soc_src=mail&soc_trk=ma

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2011/06/16/article-1725271-05A477380000044D-806_468x286.jpg

https://undefinedgroup/enjoythepics/join?soc_src=mail&soc_trk=ma

http://blogs.discovermagazine.com/discoblog/files/2010/11/pee-phone.jpg

https://undefinedgroup/enjoythepics/join?soc_src=mail&soc_trk=ma

https://traveloops.files.wordpress.com/2014/07/li-checks-her-cell-phone.jpg

https://undefinedgroup/enjoythepics/join?soc_src=mail&soc_trk=ma

https://undefinedgroup/enjoythepics/join?soc_src=mail&soc_trk=ma
https://undefinedgroup/enjoythepics/join?soc_src=mail&soc_trk=ma

https://undefinedgroup/enjoythepics/join?soc_src=mail&soc_trk=ma
https://undefinedgroup/enjoythepics/join?soc_src=mail&soc_trk=ma
 
http://cache4.asset-cache.net/gc/120276542-nun-and-member-of-an-anti-gambling-alliance-gettyimages.jpg?v=1&c=IWSAsset&k=2&d=oToYvXs3XPbg5%2BsLNpXWIYPKWKmiIx3tai7ldgXi7om0clYJ8inG2LH8Q6vQMyT9

https://undefinedgroup/enjoythepics/join?soc_src=mail&soc_trk=ma

https://undefinedgroup/enjoythepics/join?soc_src=mail&soc_trk=ma

http://img2-azcdn.newser.com/image/951203-0-20130925155612.jpeg

http://www.financetwitter.com/wp-content/uploads/2015/05/Having-Sex-While-Using-iPhone.jpg

http://www.barenakedislam.com/wp-content/uploads/2014/10/zakaz-zakrywania-twarzy.jpg

http://www.adammarelliphoto.com/wp-content/uploads/2011/06/Monks-3-Original.jpg
https://undefinedgroup/enjoythepics/join?soc_src=mail&soc_trk=ma

https://undefinedgroup/enjoythepics/join?soc_src=mail&soc_trk=ma


No comments: