Thursday, January 7, 2016

THỜI TRANG XHCN

Bắc thang lên hỏi ông trời
Thời trang như zậy có đời nào hơn?

Sùng phật đội tháp trên đầu
Áo quần xe cộ một màu vàng nha


Hoa vàng quần áo đỏ tươi
Nhìn trông cứ tưởng đười ươi xổng chuồng


Xiêu-nhơn có đến hai chàng
Đi dụ trẻ nít trong làng ngoài thôn


Bi-lai là hiệu con ong
Các em ngực nở mông cong đẹp nhờ


Vướng phải quy định của ngành
Cái mũ vàng chóe không thành màu xanh


Tiếc gì một cái ống bô
Sơn vàng cho nó cùng đồ đi ông


Trông như nhái bén chẫu chàng
Không biết trym có xanh vàng thế không


Nửa màu vàng, nửa màu đen
Dẫu không nghệ thuật cũng khen chú này


Anh trắng từ đít đến đầu
Con xe cũng trắng thật ngầu nha anh


Hình như không phải đụng hàng
Xe thì thấy giống nhưng chàng thì không


Đỉnh cao nghệ thuật là ông
Khỏa thân ra phố mới ngông mới ngầuThời trang có cả bò trâu
Có điều sao lại đối đầu Mai Linh
Baron Trịnh 

No comments: