Friday, January 15, 2016

CON GÁI CHỈ TỔ LÀM PHIỀN

Xưa nay tôi vốn chăm, ngoan
Tối ngày đọc sách, chẳng ham thứ gì.


valentine 1 


Ngây thơ, hổng biết chi chi,
Gặp nàng, bỗng thấy diệu kỳ làm sao 
valentine 2 Nàng xinh như trái hồng đào
valentine 3 

Môi hôn nàng mới ngọt ngào biết bao!
 valentine 4 


Tim hồng tôi hiến, tôi trao.
 valentine 5 


Được nàng chấp nhận, ôi chao là mừng!
 valentine 6 


Suốt đêm điện thoại cho nàng.
valentine 7 


Sáng ngày vào sở, giống thằng...hết hơi!
 valentine 8 


Bạn tôi lòng dạ bồi hồi
Mỗi lần nhìn thấy dáng người tôi yêu.
 valentine 9 
 

Còn tôi vênh mặt...tư kiêu.
Số mình đúng đẻ bọc điều, không sai!
valentine 10 
 

Nhưng rồi có một ngày kia
Lễ Tình Yêu đến, có thằng chơi cha
valentine 11
 

Lén đem nàng tặng đoá hoa
Hồng nhung rực rỡ, mới ra...tội tình!
Nhận hoa, nàng cười thật xinh
Mắt long lanh sáng, liếc tình cha kia.
 valentine 12 


Làm tôi như ca lia thia
Phùng mang, trợn mắt...tái tê cõi lòng.
valentine 13 


Đêm về nghe tủi cả hồn
Đầm đìa giọt lệ ...
valentime 14 


  ... héo hon thân mình. 
valentine 15 


Có những lúc bất thình lình
Xung thiên, nộ khí, muốn "đinh"...kẻ thù.
 valentine 16 


Nhưng rồi dạ rối tơ vò
Mượn bia giải giận! ... 
valentien 17 


... Ngủ khò, tìm quên!
valentine 18 

Con gái! Chỉ tổ làm phiền!!!

No comments: