Thursday, January 7, 2016

NHỮNG VẦN THƠ NGẮN...


THƯƠNG ANH HOÀI

Kiếp này, kiếp nữa tái sinh
Vẫn yêu thơ, vẫn thương mình có nhau
Dù luân hồi chậm hay mau
                                        Vẫn yêu anh nữa! Kiếp sau lại cùng!
BÉN HAY LỤT?

Theo bén gót, có mòn hay… lụt gót
Giày mấy đôi? Mòn mấy lối Sài Gòn?
Có theo nhau dù xuống biển, lên non?
Và có muốn cùng về thôn cày cấy?

Á Nghi, 30-12-2015
               
*LỤT: phản nghĩa của bénAI CHỜ AI?

Cuối năm, kìa tuyết, trắng mênh mông!
Qua lại người người vẫn cứ đông
Tuyết tuyết! Rơi rơi! Trời gió lộng
Đợi chồng, chờ cửa, lạnh ai không?

Á Nghi, 30-12-2015Sent: Wednesday, December 30, 2015 8:04 PM

Ai cứ chờ ai? Ai hỏi hoài?
Người chờ không lại, lại chờ ai?
Đợi chồng, chồng chất lời non biển
Thơ thẩn đợi thơ, thơ thở dài.

 NGUYỄN THỊ MINHMẶC NGƯỜI NHÉ CHỊ!

Ngẩn ngơ trước một vực ngờ?
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn đợi chờ cuối năm?
*
Cuối năm, chúc: hết tối tăm
Đầu năm vui nhé! Xa xăm sẽ gần!
Phân vân, hờn giận xoay vần:
Hoàng, phi, mỹ nữ, cung tần mặc ai!

Á Nghi, 30-12-2015

  


CƯỜI ĐI ANH!

Để quên giấy bút ở nhà
Thơ ra rộn rã! Lơ là: thơ đi
Về nhà rảnh rỗi chép, ghi
Thơ đi hờn giỗi chép chi, giấy đầy?

Làm cao kẻ cả, ta đây
Thơ như anh vậy, tối ngày khó khăn
Nữ hoàng thơ, mặt không nhăn
Anh cười đi! Chớ cằn nhằn nhức tim!

Á Nghi, 30-12-2015

EM DỮ QUÁ NÊN ANH LẤY VỢ HIỀN!

*
Viết tặng anh chị THÁNH-TIÊN
*

Anh len lén chứ không hề lén lút
Giữa thanh thiên được diện kiến người hiền
Lẽ dĩ nhiên lòng hướng… thiện: Thánh, Tiên
Muốn quên dữ phải… chiêu hiền len lén.

Á Nghi, 30-12-2015

  

No comments: