Thursday, March 3, 2016

ĐẠI HỘI 6: THƯ NGỎ VẬN ĐỘNG TÀI CHÁNH

THƯ NGỎ CỦA BTC ĐẠI HỘI 6

Kính thưa quý thầy cô và các anh chị,
Trong khi các ứng cử viên Tổng Thống Mỹ đi các nơi để vận động tài chánh thì Thukỳ cũng đã thực hiện một chuyến viễn hành đến Houston, TX,  để gây quỹ cho Đại Hội 6 Cựu Học Sinh Phú Yên.  Đây là một công việc phải nói là khó khăn và tế nhị mà không ai dám đảm nhận; nhưng Thukỳ vẫn “xông pha” vào “chiến địa” và nhiều anh chị đã “tội nghiệp” Thukỳ bằng cách đáp ứng thật nhiệt tình.
  
Kính thưa quý thầy cô và các anh chị,
Vì chưa có quỹ cho Đại Hội, nên mọi chi phí đều do các anh chị em trong BTC tự bỏ tiền túi để chi tiêu, nhất những chuyến đi xa họp hành và tìm hiểu tường tận về chuyến viễn du của chúng ta trên du thuyền vào giữa tháng 10 tại Miami.  (Xin xem “Miami: Đường Đi Vất Vả”)

Kính thưa quý thầy cô và các anh chị,
Bất cứ làm việc gì cũng cần có tài chánh, và mặc dù lần này không có những chi phí như mướn ca sĩ, thuê ban nhạc…, nhưng chúng ta cũng cần một số chi tiêu như:
·        Thuê hội trường để sinh hoạt,
·        Thuê hệ thống âm thanh và ánh sáng để tổ chức văn nghệ,
·        Thuê dàn karaoke,
·        Làm banners, logos
·        Mua quà lưu niệm,
·        In khoảng 300 áo thun,
·        Đặt làm khoảng 300 navy caps (mũ hải quân)….

Kính thưa quý thầy cô và các anh chị,
Kể từ khi hình thành việc tổ chức Đại Hội đến nay, Thukỳ đã thực hiện 3 chuyến viễn du, mà chuyến gần nhất là đến Texas để tham dự Tân Niên của Hội Đồng Hương Houston (Xin xem “Tân Niên Phú Yên ở Houston”) và nhân tiện họp với các anh chị em trong BTC bàn về việc gây quỹ cho đại hội.  Chuyến đi này cũng khá vất vả, nhưng để bù lại, nhờ sự nhiệt tình của các anh chị trong BTC, Thukỳ đã có một danh sách “Mạnh Thường Quân” khá khích lệ nhờ sự nhiệt tình của các anh chị tiên phong. (Xin xem DANH SÁCH MTQ đính kèm).

“Nói gần nói xa chẳng qua nói thực”, Thukỳ ước mong quý anh chị tiếp tay qua châm ngôn “của ít lòng nhiều” để BTC có phương tiện thực hiện một cuộc hội ngộ đầy tình thầy trò, đồng hương và đồng môn.

Mọi chi tiết xin liên lạc:  
·        Email: chimvenuinhan@gmail.com, hoặc
·        Thukỳ (850)-684-1857 or (781)-929-3995.

Check hoặc money order về Thủ Quỹ Quách Mai Phương:  
To: Ms. Mai Phuong Quach
P.O BOX 103
DulacLA. 70353
Memo: MTQ.

Chân thành cảm ơn, kính chúc quý thầy cùng và các anh chị một cuối tuần vui vẻ và đầm ấm.
Navarre ngày 3 tháng 3 năm 2016
Thukỳ

----------- 

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN ĐẠI HỘI 6
Ghi chú: Ngoài đóng góp tiền mặt, quý anh chị cũng có thể bảo trợ (sponsor) hiện vật hoặc tặng vật cá nhân cho thầy cô hoặc một trong những danh mục chi tiêu nêu trên.

TT
     TÊN
    TỪ
SỐ TIỀN
GHI CHÚ
1
Võ Thái Sắc
New Orleans
$2,000
Đã nhận tiền
2
Trần Hòa
Houston
  100
Đã nhận tiền
3
My Lee
Houston
  100
Đã nhận tiền
4
Lê Kim Đạm
Houston
  200
Đã nhận tiền
5
Lê Văn Thọ
Houston
  200
Đã nhận tiền
6
Trương Thukỳ
Florida
   300
Đã nhận tiền
7
Nguyễn Hồng Hải
Lathrop
     30
Đã nhận tiền
8
Lương Cỏ May
San Diego
     30
Đã nhận tiền
9
Phạm Đức Hiền
San Jose
  100
Đã nhận tiền
10
Đặng Thị Nga
San Jose
 100
Đã nhận  H
11
Nguyễn Thị Để
San Jose
 100
Đã nhận  H
12
Phạm Bích Diệp
San Jose
 100
Đã nhận  H
13
Dương (Thanh) Hoa
San Jose
100
Đã nhận tiền
14
Phạm Xuân Thanh
San Jose
100
Đã nhận  H
15
Bành Kathy
Los Angeles
100
Đã nhận tiền
16
Phạm Bách Hợp
San Jose
100
Đã nhận tiền H
17
Nguyễn Thị Huyền Anh
San Diego
100

18
Trương Phương Vân
San Diego
100
Đã nhận tiền
19
Nguyễn Kim Duyên
San Antonio
100
Đã nhận tiền
20
BS. Trương Phong
Los Angeles
500
Đã nhận tiền
21
Hàng Tuyết Hương
Los Angeles
400
Đã nhận tiền
22
MTQ ẩn danh
Los Angeles
600
Đã nhận tiền
23
Nancy Hồng Tố Phương
Los Angeles
50
Đã nhận tiền
24
Vương Huê Quảng Hòa
Santa Ana
300
Đã nhận tiền
25
Trần Kim Trọng (Martin)
San Antonio
100
Đã nhận tiền
26
Nguyễn Ngọc Bình
Santa Ana
100
Đã nhận tiền
27
Trần Nghĩa (Henry)          
VA.
200
Đã nhận tiền
28
Nguyễn Tâm
Houston
50
Đã nhận tiền
29
Phùng Mỹ Lệ
San Jose
50
Đã nhận H
30
Phan Trọng

100
Đã nhận tiền
31
Nguyễn Hữu Thống
Los Angeles
200
Đã nhận tiền
32
Lý Bá Hiển (Tuyết)
Santa Ana
100
Đã nhận tiền*
33
Trương Tina (Mỹ Tin)

50
Đã nhận tiền
34
Lữ Liệt An

100
Đã nhận tiền
35
Ngô Mỹ Nga
Los Angeles
100
Đã nhận tiền
36
Võ Thủy
Texas
100
Đã nhận tiền
37
Trần Hùng

100
Đã Nhận tiền
38
Ngô Phấn
Seattle
           100
Đã nhận tiền
39
Lương Sĩ
Cali
           200
Đã nhận tiền
40
Nguyễn Văn Bá

           100
Đã nhận tiền
41
Nguyễn Thanh

           100
Đã nhận tiền
42
Hàng Tôn Jimmy
Cali
            100
Đã nhận tiền
43
Đặng Lâm
San Jose
            100
Đã nhận tiền
44
Nguyễn Long (Bức)
TX
              50

45
Lê Chí Hiếu
Atlanta
            400
Đã Nhận tiền
46
Sử Tuấn
Cali
            100
Đã nhận tiền
47
Võ Kháng (Kenny)
Ohio
              50
Đã nhận tiền
48
Hồ Thuận
Cali
              50
             

No comments: