Wednesday, August 10, 2016

KIỂM TRA HỒ SƠ DU THUYỀN ĐH 6
Kính thưa quý Thầy Cô & các anh chị,

Nhờ sự nhiệt tình của quý thầy cô và các anh chị, cho đến nay, thủ tục ghi danh và đóng tiền đã tạm hoàn tất, Ban Tổ Chức mời quý thầy cô và các anh chị duyệt lại hồ sơ cá nhân để kiểm tra thật kỹ: họ (first name), tên (last name) lót (middle name), ngày, tháng, năm sinh cho đúng với passport, hay thẻ xanh.  Nhớ phải điền số passport cùng những chi tiết cần thiết khác.
  
Trước khi vào web của du thuyền chúng ta cần có sẵn:
·        Passports;
·        Credit card (set up account dùng trên tàu);
·        Số Confirmation (Số trong giấy du thuyền gởi về sau khi đóng đủ tiền);
·        Tên, số phone của người liên lạc khi khẩn cấp.
·        Sau khi hoàn tất, chúng ta có thể tự in vé tàu (giống như boarding pass).

Sau đây là những bước:
1.     Go to web www.Royalcaribbean.com;
2.     login;
3.     Log in to my cruise;
4.     Create my cruise account;
5.     your email address;
6.     Password: Chọn chữ in, chữ thường, và số; không dùng dấu: Ví dụ DUOIuoi75 (Để dễ nhớ: “đười ươi 75 tuổi”);
7.     Tên,  họ, số phone, địa chỉ (số phone không có space hoặc ngang nối: vidụ 12345671234);
8.     Access and save reservations (Yes);
9.     Create an account – My cruise, reservation # (số trong vé cô Cynthia đã gởi)
10.  Date of depature 17/October/2016;
11.  ship name: Enchantment of the Seas;
12.  Submit;
13.  Save Cruises (nhớ save từng trang);
14.  Guest 1 view (xem lại họ tên, ngày tháng năm sinh.. (Chưa có tên lót (middle name) thì tự động để vào được.
15.  Guest 2 view…(Tùy theo bao nhiêu người đi chung phòng có thể 3 -4);
16. Cruise document (có passport thì đánh số vào; còn thẻ xanh thì check “green card” và skip);
17.  Begin check in (Nhớ check name and country of birth là “Vietnam”);
18.  Save and continue
19.  Select a document type;
20.  Set up credit card (nhớ kéo xuống đọc cho hết terms, thì ở dưới mới hiện lên save and countinue);      
21.  Travel plans (Bus or car..) estimate time of arrival để 09:00AM
22. Online check in 4 steps are completed (print a ticket). Chỗ nào chưa xong thì nó hiện lên và vào đó xem lại thiếu gì để bổ túc.

Ghi chú: Coi tên họ cho kỹ nếu sai phải email cho cô Cynthia cynthia.wright@avoyanetwork.com với số confirmation.  (Chỉ cô Cynthia mới sửa được tên, họ trong vé tàu, trước khi in ra.  

Mọi thắc mắc, xin liên lạc: chimvenuinhan@gmail.com;
Hoặc Thukỳ (850) 684-1857 or (781) 929-3995.
Trân trọng,
Thukỳ

BẰNG TIẾNG ANH (Do du thuyền gởi)

Online Check-In with Royal Caribbean


First you will need all of the following information:


Ship, sailing date and reservation number.

You’ll find your Royal Caribbean Reservation Number on your

Reservation Summary. (If a travel agent set up your reservation,

please contact them to get this number)

  
Passport or appropriate proof of citizenship and identification. If you have any questions about documentation please visit.Home address.Emergency contact name with phone number.

Travel plans before and after your cruise.

Travel Plans including flight or pier transportation information. If you

purchased an Air/Sea package or transfers, we will already have this information.
Credit card for the Onboard Expense Account.

Onboard your ship, you will use a cashless system for purchases

and services.

IMPORTANT:

You must complete and print your SetSail Pass 3 days prior to your sail date.


Step One- go to www.RoyalCaribbean.com

Step Two- click on Login top of the page on the right

Step Three- Under Member Login click on Create one now

Step Four- Fill out required information. After you have completed all information it will ask Access and Save Reservations select yes.


You will then complete all required information for the online check-in. 

No comments: