Wednesday, August 24, 2016

DANH SÁCH DU NGOẠN (NEW)
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI Đà ĐÓNG TIỀN DU NGOẠN
(CHÚA NHẬT 16 THÁNG 10 NĂM 2016)


TT
HỌ VÀ TÊN
Số Người
GHI CHÚ.
01
Banh Janet

Kathy
02
Bành Kathy

Nhóm Kathy
03
Banh Mỹ An

Kathy
04
BS. Trương Phong (2)
2

05
Bùi Hiền


06
Bui Nghiem/ Phan Uyen
2
Chưa đóng tiền
07
Đạm Lê
2

08
Đăng Lâm + Kathy
2

09
Đặng Michael (Bảo)
2

10
Đăng Robert


11
Đặng thị Nga

Hiền
12
Đặng thị Xuân Mai


13
Đặng Thuận


14
Đặng Trương Thọ


15
Diệp Mỹ Nga


16
Đỗ Kỳ(Keith) Quang
4

17
Đỗ Thị Kim Quy **
2

18
Dương Tích


19
Dương Tư

A.    Đạm
20
Hàn Ái Liên


21
Hàn Carol


22
Hàn Catherine


23
Hàng Betty (Đào)


24
Hàng Limmy + Kim Tôn Hàng
2

25
Hàng Mộng Phương


26
Hàng Phan Dung


27
Hàng Tài Nguyên


28
Hàng Thiếu Vân


29
Hàng Trần Cindy


30
Hàng Tuyết Hương


31
Hồ Đắc Nhơn/Hồ Mỹ
2

32
Hồ Thủy


33
Hoàng Bình

TK
34
Hoàng Ngọc Tuyết


35
Hoàng Thế Hào
2
Teacher
36
Hồng Tố Tuyết


37
Húng + Hồng 
2

38
Huỳng Ngọc Sơn

Tuyết Hương
39
 Huỳnh Bùi


40
Huỳnh Thanh


41
Huỳnh Thu


42
Huỳnh Thư


43
La Wayne

Kathy
44
Lam Judy

Kathy
45
Lam Ken


46
Lang Vân Lan


47
Lê Chí Hân


48
Lê Chí Hiếu


49
Lê Công Văn
2

50
Le Henry

Kathy
51
Lê Huy/Nguyễn Trung
2

52
Lê Kim Anh


53
Lê Mỹ Dung


54
Le Richard

Kathy
55
Lê Thị Hạnh


56
Lê Thị Kiểm


57
Lê Thị Mỹ Á


58
Lê Thị Thanh Tâm


59
Lê Thị Thảo


60
Lê Tiền Tuyến


61
Lê Văn Thọ

BTC
62
Lee Annie

Kathy
63
Loc Carol

Kathy
64
Loc Tony

Kathy
65
Lữ Liệt An
11

66
Lương Judy Tuyết


67
Lương Sỹ + Lan
2

68
Lương Tom


69
Lưu Hanna (Hạnh)


70
Lưu Ngọc Lâm


71
Lý Bá Hiển **
2

72
Ly Lien/ly tu
2

73
Mai Thị Cẩm


74
Mai Thị Hòa


75
Nghiêm Thị Nhàn


76
Ngô Đình Bản/Kimberly
2
New chưa đóng tiền
77
Ngô Liên Teddy


78
Ngô Mỹ Châu


79
Ngô Mỹ Lan


80
Ngô Mỹ Nga (Tấn Hồng)
2

81
Ngô Nancy


82
Ngô Nick


83
Ngô Phấn
2

84
Ngô Thanh Hùng


85
Nguyen Binh

Huynh Bui
86
Nguyễn Bức


87
Nguyễn Cần + Lisa
2

88
Nguyễn Chí


89
Nguyễn Chiến

Kathy
90
Nguyễn Chính


91
Nguyễn Đến + Ngô Tâm
2

92
Nguyễn Hoa, Trần Nghĩa
2

93
Nguyễn Hoàng Mỹ


94
Nguyễn Hồng Hội


95
Nguyen Huong

Huynh Bui
96
Nguyễn Hữu Sơn


97
Nguyễn Hữu Thống


98
Nguyễn Kathy/ Nguyễn Martin
2

99
Nguyễn Kim Duyên


100
Nguyễn Kim Nga


101
Nguyễn Lệ Dzung


102
Nguyễn Lina


103
Nguyễn Lisa


104
Nguyễn Long


105
Nguyễn Nancy + Nguyễn Cúc
2

106
Nguyễn Ngọc Bình


107
Nguyễn Sĩ


108
Nguyễn Tâm


109
Nguyễn Thanh Nga


110
Nguyễn Thị Để + Bảo
2

111
Nguyễn Thị Trúc


112
Nguyễn Thiên


113
Nguyễn Thu Vân


114
Nguyen Toan
4

115
Nguyễn Trang


116
Nguyễn Trung Trực


117
Nguyễn Văn


118
Nguyễn Văn Bá + Thanh Tâm
2

119
Nguyễn Văn Bửu + Liên
2

120
Nguyễn Xuân Thanh (Hoa SJ)
2

121
O’Neil  Dung


122
Ontran Tien


123
Phạm bách hợp
2
Nhận tiền H
124
Phạm Henry+HH
2
BTC
125
Phạm Hồng An


126
Phạm Hương Ngọc


127
Phạm Kim Loan/Phạm T. Nhung
2

128
Phạm Ngọc Hòa


129
Pham Trieu/Ng Thanh/Trinh Tam
3

130
Phạm Xuân Thanh

Anh Hiền
131
Phan Mỹ Lan


132
Phan Thị Xoa


133
Phan Trọng


134
Phùng Ái Di


135
Phùng Mỹ Lệ

Hiền
136
Quang Thị Ngộ


137
Sử Sonny


138
Sử Tuấn
2

139
Trần  Cindy (share HH)


140
Trần  Natalie (Tú Nga)


141
Trần Châu (TX)


142
Trần Dave (Đại)


143
Trần Hòa+Myle
2

144
Trần Hùng +Bích Đào
2

145
Trần Kim Liên


146
Trần Liên


147
Trần Martin (Trọng)


148
Trần Phú


149
Trần Trí (Houston)
4

150
Trần Trúc Trang


 151
Trương Hân


152
Truong Hieu/ Tran Phi
2
Chưa đóng tiền
153
Trương Phương Vân


154
Trương Tây

Group Tanya
155
Trương Thanh Lý


156
Trương Thị Cúc


157
Truong Thuky/ Sang
2
BTC
158
Truong Tina (Mỹ Tin)


159
Truong Tran Chan Nho

Tanya
160
Tu Minh

Kathy
161
Van Natalie

Kathy
162
Võ Jimmy Thanh


163
Vo Kenny (khang)
2

164
Võ Minh Vinh/Hiền/Thoa/lành/kiệt
6

165
Võ Sanh Chân + Thang Nghệ Luân
2

166
Võ Sơn
2

167
Võ Thái Sắc/ Mai Phương
2
BTC
168
Võ thị Thu Phương


169
Võ Thủy
2

170
Võ Văn Om


171
Vũ Trần+ Đoàn Huệ
2

172
Vương Huê (Quảng Hòa Đường)


173
Vương Lan
173+67 = 240

Anh Hiếu 1 người Khog đi chưa trừ ra

 Danh sách cộng lại tổng cộng 234+ 6 người Bản Ngô , Bùi Nghiêm, Trần Phi = 240


Không Du ngoạn. 41


CHAU  DAVID/LAM HUNG PHUI
DANG  LIEU/NGUYEN BINH
DANG HANG
HUYNH THE MINH/HUYNH MY YUNG
LAM HOWARD/LAM THUY
NGUYEN CHI/NGUYEN DAO/ NGUYEN THU
NGUYEN KIMBERLY/TRAN LUU NIEM/ NGUYEN MY HẠNH*
NGUYEN LILI/NGUYEN KEVIN
NGUYEN PATTY
NGUYEN PHU/ NGUYEN LAN

PHẠM ANH/ PHẠM NHAT PHƯƠNG
PHAM MINH/ PHAM THOA
PHAM NHU/ PHAM MARY
QUINN VAN*
TAM PERLLY/ TAM RALPH
TANG TEREMY/ TANG BRITTANY
THAI TONY/ HO MY LINH *
TRAN KHANH/TRAN SON
TRINH TINA/ TRINH THOMAS

VU THANH/VU TAM
VU TUNG/ HA THIET

Chuyên chở từ khách sạn đến Cruise18 người/ và trở về:
1/ Quinn Van  (1 người)
2/ Tony Thái ( 4 người)
3/ Nguyen Kimberly/ luu Niem/ My Hanh  (3 người)
4/ Group bạn sĩ (Group 2) 10 người Chữ đỏ.

No comments: