Tuesday, August 16, 2016

RIP: NGUYỄN KIỀU PHÔ

TIN BUỒN

Kính thưa quý thầy cô các anh chị,

Chim Về Núi Nhạn vừa nhận được tin anh  buồn anh NGUYỄN KIỀU PHÔ (Hội Trưởng Hội Đồng Hương Phú yên) tại Nam California, vừa qua đời vào tối thứ Tư ngày 10 tháng 8 năm 2016, hưởng thọ 67 tuổi.

Xin thành thật chia buồn cùng chị Nguyễn Thị Trang và tang gia.  Nguyện xin hương hồn người quá cố sớm về cõi Phật.Hình anh Kiều Phô chụp hôm Picnic Hè Đồng Hương Phú Yên ngày 10 tháng 7, 2016
Picnic Hè Phú Yên 2016

No comments: