Wednesday, August 24, 2016

DANH SÁCH DU THUYỀN ĐH 6 (NEW)


DANH SÁCH DU THUYỀN ĐH 6 (NEW)  
Passengers
Category
Cabin #
Confirmation#
Banh/ Duc & Banh Ben
G
4086
Tự ghi (Kathy)
Banh/An & Nguyen Chien
M
3591

Banh/Janet & Le/Henry
Q
2625

Banh/Kathy & Tu Minh
G
4082
Tự ghi (Kathy)
Bui Nghiem/ Phan Uyen

8635

Bui/Loi & Nguyen/Lanh
I
2590

Chau/ Paul & Chau Paula


Andy Lu
Chau/David & Lam Phui
M
3543

Chau/Jenifer


Andy Lu
Chen/Tanya & Lam/Ken
D2
7630

Dang Tony & Pham Cathy           
G
 4552

Dang/Hang & Dang/Luy
G
4556

Dang/Lieu & Nguyen/Binh
D2
7640

Dang/Michael & Nguyen/Van
G
4566

Dang/Nga & Dang/Xuan mai
Q
2637

Diep/Ngamy & Phan/Huongngoc
Q
2077

Do suu & Nguyen Mai 
Q
 2627

Do/Kimquy & Do Quyen & Truong/Tina
M
3593

Doquang/Keith & Lam/Ngoc
Q
2573

Duong Tu/Van Quinn
Q
2555

L
4551

Hang /Jimmy & Hang Kim
M
3061

Ho Thuan & Dang Tho
Q
2927

Ho, Sam Ho, My       

8559 
Anh hiếu
Hoang/Hao & Cao/Tuyet anh
Q
2603

Hoang/Ngoctuyet & Tran/Lien & Oneill/Dzung
M
3553

Hong/Tan & Ngo/Nga
Q
2057

Huynh Thanh & Huynh Thu        
M
3563

Huynh/Bui & Huynh Cho & H. Julie
M
2585

Huynh/Minh & Huynh Yung
M
3549

Huynh/Son & Phung/Di
Q
2079

Huynh/Tue & Nguyen/Anh
G
4074

Kim/Dam & Kim/Muoi
I
2598

Lam/Howard & Lam/Thuy
D2
7646

Lam/Lang & Hong/Tuyet
Q
2557

Lam/Luu & Dang/Robert
Q
2099

K
8163

Q

Le, Han C Nguyen, Son H Le, Tuyen          
K
7077
Anh Hiếu
Le, Hanh T Nguyen, Van    

7573
Anh Hiếu
Le, Hieu C Nghiem, Nhan T          

  7065
Anh Hiếu
Le, Mya T Le, Kiem T               

7089
Anh Hiếu
Le, Thao T Nguyen, Thu-huong      

7565
Anh Hiếu
Le/ Anh & Ngo Nancy 
Q
2549

Q
2011

Le/Richard & Nguyen/Thoa
I
2588

Le/Tho van & Phan/Trong
M
3595

Le/Van & Le/Hellen
G
4550

Loc/Anthony & Loc Carol
G
4084
Tự ghi (Kathy)
Lu /Andy & Dang Bich Dung


Andy Lu
Lu/Tony & Lu Lisa


Andy Lu
Luong/Simon & Nguyen/Michell
D2
7638

Luong/Tom & Luong/Judy
H
3586

Luu Hanna & Nguyen Kim-Nga
Q
2577

7…

Ly/Richard & Lee/Annie
Q
2623

Mai, Hoa T Mai, Cam T Nguyen, Thuvan       

7085
Anh Hiếu
Ngo/Chau & Phan/Mylan
Q
2055

Ngo/Hung & Hang/Van
Q
2553

Ngo/Nick & Nguyen/Lina
Q
2043

Ngo/Phan & Ngohong/Tophuong
Q
2559

Ngo/Teddy & Tran/Tracy
Q
2635

Nguyen /Buc& Nguyen/Long        
Q
2579

Nguyen Chi & Duong Tich           
G
4548

Nguyen Chinh & Nguyen Hong-hoi     
M
 3067

Nguyen Den & Ngo Tam
M
3561

Nguyen Kimberly/Tran Luu Niem/Tran
My Hạnh

3089

Nguyen Kim-duyen & Bui Hien            
M
3587

Nguyễn Kathy/ Nguyễn Martin

3621
Mới ghi sau
Nguyen Nancy & Nguyen Luc      
M
3557

Nguyen Tam & Nguyen Si & Huynh Thu   
M
3063

Nguyen V. Binh/ Tran T. Nhieu
Q


Nguyen, Truc Truong, Cuc T 

7581
Anh Hiếu
Nguyen/Ba & Vo/Thanh tam
M
3567

Nguyen/Bao & Nguyen/De
Q
2919

Nguyen/Binh & Nguyen/Dzung
G
4066

Nguyen/Buu & Nguyen/Lien
Q
2551

Nguyen/Can & Nguyen/Lisa
G
4052

Nguyen/Chi & Nguyen/Dao & Nguyen/Thu
F
4546

Nguyen/Hung & Trinh/Cuc
Q
2619

Nguyen/Lily & Nguyen/Kevin
D2
7652

Nguyen/Nancy & Ho/Phuong
Q
2633

Nguyen/Patty & Truong/Van
I
2594

Nguyen/Phu & Nguyen/Lan
G
4558

Nguyen/Thanh & Duong/Linda
Q
2051

 Nguyen/Thi hai  &Cindy Tran
L
4553

Nguyen/Thien & Nguyen/Hoanmy
G
4054

Nguyen/Thong & Nguyen pham/An
G
4554

Nguyen/Toan & Nguyen/Hue
Q
2921

Nguyen/Phuong& Carraledo Lucille
Q
2923

OnTran Tien & Ho Thuy
Q
2599

Pham Anh/Pham Bui nhat phuong

3085
New
Phạm Kim Loan/pham Tuyet Nhung

3627

Pham Loan/ Pham Nhung

3627

Pham Minh & Pham Thoa            
D
 7078

Pham Trieu/Nguyen Thanh/Trinh Tam
M
3629

Pham/Henry & Pham Nancy  
2563 

Pham/Hoa & Le/My dung
G
4056

Pham/Nhu & Pham/Mary
D2
7642

Pham/Xuan thanh & Hoang/Binh
H
3592

Q

Phung/ Hong & Phung Xuyen


Andy Lu
I
2596

Su/Sonny & Hang/Phuong
Q
2583

Tai nguyen/Han & Zung/Hanphan & Han/Lienai
M
2119

Tam/ Perly & Tam Ralph


Tự ghi (Kathy)
Thai Tony & Ho My-linh       
M
3079

Tran Vu & Đoàn Huệ
 R
8104
Tự Ghi
Tran, Nghia Nguyen, Tuyet Hoa    

7650
Anh Hiếu
Tran/Dave & Tran/Natalie
Q
2063

Tran/David & Phan/Xoa
L
4563

Tran/Hung & Tran/Bichdao
PV
8098

Tran/John & Tran/Le
Q
2083

Tran/Khanh & Tran/Son
D2
7648

Tran/Martin & Nguyen/Truc
H
3588

Tran/Tri & Nguyen/Hanh
Q
2601

Trinh/Tina & Nguyen/Thomas
D2
7644

Truong Han & Nguyen Nga
Q
2575

Truong Hieu/ Tran Phi

8639

Truong Tran/Nho & Truong Tay
M
3555

Truong/Benjamin & Truong/Caroline
K
8585

Truong/Thuky & Nguyen/Anthony
H
3594

Van/Natalie & La Wayne


Tự ghi (Kathy)
Vo Johnny & Quang Ngo      
G
 4542

Vo Son /Ung Mien


Tự ghi
Vo Thuy (Kay) Nguyen Steve


Tự ghi
Vo, Om V Truong, Thanh Ly Truong, My Thuat

7577
Anh Hiếu
Vo/Chan & Thang/Luan
M
3565

Vo/Kenny & Vo/Melanie
D2
7632

Vo/Sat & Quach/Phuong
D2
7636

Vo/Vinh & Nguyen/Hien
H
3584

Vu/Hung & Pham/Hop
H
3598

Vu/Thanh/VuTam
G
4560

Vu/Tung & Ha/Thiet
Q
2591

Vuong John & Vuong Lan            
M
3551

Q

No comments: