Friday, August 5, 2016

CHỜ THU (Đoàn Minh Hùng)

CHỜ THU!
Đoàn Minh Hùng

Sao thu chưa về
Mà gió heo may
Vàng sắc lá cây 
Ta gầy nhung nhớ

Ôi ân tình lỡ
Giờ biết tìm đâu
Nối lại nhịp cầu
Tri âm mùa cũ

Tình hồng đang ngủ
Đánh thức dậy mau
Xua nỗi muộn sầu
Ái ân hòa nhịp

Ta cùng bước tiếp
Những chặng đường yêu
Trong buổi nắng chiều
Tìm nơi đỗ bến

Lòng còn thương mến
Sao nỡ vội xa
Dù lắm phong ba
Cũng nguyền gắn bó

Mặc cho giông gió
Xô đẩy dập vùi
Ta vẫn cứ vui
Như mùa thu trước...!

Tuy Hòa-17/6/2016

No comments: