Saturday, July 6, 2024

NỖI LÒNG NGƯỜI VONG QUỐC (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Nỗi Lòng Người Vong Quốc

 

Chạnh nỗi mình lại xót nỗi ai

Ngoài song như gió cũng than dài

Thương cho non nước còn dâu bể

Người cúi mặt sầu lệ thấm cay !

 

Dải sông xưa cũng đã nghẹn dòng

Thuyền xa nước đục hết xanh trong

Đôi bờ hoa cỏ tàn hương sắc

Vườn cũ điêu tàn vắng bướm ong !

 

Mẹ thật buồn ! … mẹ vẫn chờ mong

Bầy con xa xứ còn long đong

Tháng năm khắc khoải sầu rưng lệ

Nén trọn niềm đau kín nỗi lòng!

 

Thương ai góa phụ gồng vai gánh

Tìm bát cơm đầy cho các con

Chồng xưa gục ngã khi chinh chiến

Dòng máu anh hùng thắm nước non!

 

Tội người thương phế rũ bên đường

Đêm ngày vất vả nắng mưa sương

Đời trai hiến trọn cho non nước

Nay sống lao đao kiếp tủi buồn!

 

Đêm nghe sông núi tiếng hờn căm:

-Hàng triệu dân đen đang khóc thầm

Lòng đau thê thiết người vong quốc

Hoài trông non nước ! ,,, mãi xa xăm!

 

2024

Hàn Thiên Lương


No comments: