THÔNG BÁO

Friday, November 18, 2016

3 QUÊN, 4 CÓ, 5 KHÔNG...(Dzui Dzui)           3 QUÊN , 4 CÓ , 5 KHÔNG


3 QUÊN
1, một quên mình tuổi đã già
Sống vui, sống khỏe, lo xa làm gì.
2,  hai là bệnh tật quên đi
Cuộc đời nó thế, việc gì nhọc tâm
3, ba quên thù hận cho xong
Ăn ngon ngủ kỹ để lòng thảnh thơi.
-------------

4 CÓ

1, một nên có một gia đình
Vì không – homeless – người khinh lẽ thường
2, hai cần phải có nhà riêng
Đói no cũng chẳng làm phiền dâu, con
3, ba là trương mục ngân hàng
Ít nhiều tiết kiệm an thân tuổi già
4, bốn cần có bạn gần xa
Tri âm, tri kỷ để mà hàn huyên.
 ----------------

5 KHÔNG

1, một không vô cớ bán nhà
Dọn vào chung chạ la cà với con
2, hai không nhận cháu để trông
Nhớ thì thăm hỏi bà, ông, cháu mừng
3, ba không cố gắng ở chung
Tiếng chì, tiếng bấc khó lòng tránh lâu
4, bốn không từ chối yêu cầu
Ít nhiều quà cáp con, dâu, cho mình
5, năm không can thiệp nhiệt tình
Đời tư hay việc riêng phần của con.


No comments: