THÔNG BÁO

Friday, November 4, 2016

ĐẠI HỘI 6: DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN


Kính thưa quý thầy cô và các anh chị,
Ban Tổ Chức Đại Hội 6 Cựu Học Sinh Phú Yên xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các anh chị, không những yểm trợ tinh thần, mà còn cả tài chánh để BTC có ngân quỹ thực hiện cuộc hội ngộ được mô tả là “thành công ngoài sức tưởng tượng”.

Sau đây là danh sách mới nhất mà BTC đã nhận được; nếu có sự sai sót nào, xin vui lòng nhắc nhở, trước khi Kế toán và Thủ quý báo cáo tổng kết thu-chi đến quý thầy cô và các anh chị.

Trân trọng thông báo,
New Orleans ngày 2 tháng 11, năm 2016
Thay mặt Ban Tổ Chức
Thủy Quỹ Quách Mai Phương

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN
(Tính đến ngày 2 tháng 11, 2016)

TT
     TÊN
    TỪ
SỐ TIỀN
GHI CHÚ
1
Võ Thái Sắc
New Orleans
2,000
Đã nhận tiền
2
Trần Hòa
Houston
100
Đã nhận tiền
3
My Lee
Houston
100
Đã nhận tiền
4
Lê Kim Đạm
Houston
200
Đã nhận tiền
5
Lê Văn Thọ
Houston
200
Đã nhận tiền
6
Trương Thukỳ
Florida
300
Đã nhận tiền
7
Nguyễn Hồng Hải
Lathrop
30
Đã nhận tiền
8
Lương Cỏ May
San Diego
30
Đã nhận tiền
9
Phạm Đức Hiền
San Jose
100
Đã nhận tiền
10
Đặng Thị Nga
San Jose
100
Đã nhận  H
11
Nguyễn Thị Để
San Jose
100
Đã nhận  H
12
Phạm Bích Diệp
San Jose
100
Đã nhận  H
13
Dương (Thanh) Hoa
San Jose
100
Đã nhận tiền
14
Phạm Xuân Thanh
San Jose
100
Đã nhận  H
15
Bành Kathy
Los Angeles
100
Đã nhận tiền
16
Phạm Bách Hợp
San Jose
100
Đã nhận tiền H
17
Nguyễn Thị Huyền Anh
San Diego
100

18
Trương Phương Vân
San Diego
100
Đã nhận tiền
19
Nguyễn Kim Duyên
San Antonio
100
Đã nhận tiền
20
BS. Trương Phong
Los Angeles
500
Đã nhận tiền
21
Hàng Tuyết Hương
Los Angeles
400
Đã nhận tiền
22
MTQ ẩn danh
Los Angeles
600
Đã nhận tiền
23
Nancy Hồng Tố Phương
Los Angeles
50
Đã nhận tiền
24
Vương Huê Quảng Hòa
Santa Ana
300
Đã nhận tiền
25
Trần Kim Trọng (Martin)
San Antonio
100
Đã nhận tiền
26
Nguyễn Ngọc Bình
Santa Ana
100
Đã nhận tiền
27
Trần Nghĩa (Henry)          
VA.
200
Đã nhận tiền
28
Nguyễn Tâm
Houston
50
Đã nhận tiền
29
Phùng Mỹ Lệ
San Jose
50
Đã nhận tiền
30
Phan Trọng

100
Đã nhận tiền
31
Nguyễn Hữu Thống
Los Angeles
200
Đã nhận tiền
32
Lý Bá Hiển (Tuyết)
Santa Ana
100
Đã nhận tiền
33
Trương Tina (Mỹ Tin)

50
Đã nhận tiền
34
Lữ Liệt An

100
Đã nhận tiền
35
Ngô Mỹ Nga
Los Angeles
100
Đã nhận tiền
36
Võ Thủy
Texas
100
Đã nhận tiền
37
Trần Hùng

100
Đã Nhận tiền
38
Ngô Phấn
Seattle
100
Đã nhận tiền
39
Lương Sĩ
Cali
200
Đã nhận tiền
40
Nguyễn Văn Bá

100
Đã nhận tiền
41
Nguyễn Thanh

100
Đã nhận tiền
42
Hàng Tôn Jimmy
Cali
100
Đã nhận tiền
43
Đặng Lâm
San Jose
100
Đã nhận tiền
44
Nguyễn Long (Bức)
TX
50
Đã nhận tiền
45
Lê Chí Hiếu
Atlanta
400
Đã Nhận tiền
46
Sử Tuấn
Cali
100
Đã nhận tiền
47
Võ Kháng (Kenny)
Ohio
50
Đã nhận tiền
48
Hồ Thuận+Thủy+Ontiên
Cali
100
Đã Nhận Tiền
49
Hoàng bá Kim
Ngô Khôn Liêm
Ngô Khôn Chính
Cali
1,000
Đã nhận tiền
50
MTQ ẩn danh
Santa Ana
200
Đã nhận tiền
51
Hàn Tài Nguyên
Los
500
Đã nhận tiền
52
Tony Thái+ Hồ Mỹ Linh

40
Đã nhận tiền

Cộng

$10,300No comments: