THÔNG BÁO

Friday, November 25, 2016

ĐẠI HỘI 6: BÁO CÁO TÀI CHÁNH

Kính thưa quý thầy cô và các anh chị,

Nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của quý thầy cô và các anh chị mà Đại Hội 6 Cựu Học Sinh Phú Yên “Chim Về Núi Nhạn 2” đã được tổ chức thành công tại Miami và trên du thuyền “Enchantment of the Sea” vào giữa tháng 10 vừa qua. BTC xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các anh chị, đặc biệt là quý “mạnh thường quân” đã đã đóng góp tài chánh để BTC trang trả những chi phí cần thiết cho đại hội.

Sau đây là báo cáo về tài chánh; nếu có sai sót gì, xin vui lòng cho BTC biết để điều chỉnh hoặc bổ sung.  

Thành thật cảm ơn quý thầy cô và các anh chị,
New Orleans ngày 5 tháng 11 năm 2016,
Thay mặt Ban Tổ Chức,

Thủ Quỹ Quách Mai Phương.

BÁO CÁO TÀI CHÁNH ĐẠI HỘI 6

I. CHIẾT TÍNH
TT
DANH MỤC
THU
CHI
GHI CHÚ
1
Mạnh thường quân
$10,300.00

(*)
2
Lệ phí chuyên chở
$100 x 290 người =
29,000.00

(**)
3
Lệ phí chuyên chở (không du ngoạn) $30 x 18 người =
540.00


4
Bus tour Miami + tip:
$51 x 295 =

$15,045.00
(**)
5
Yatch to Queen Island + tip:
$32 x 295 =

9,440.00
(**)
6
Round trip bus Hotel-Habor + tip: $25 x 313= 

7,825.00
(**)
7
Áo thun $7.30 x 360 cái =

2,628.00

8
Mũ hải quân $2.99 x 360 cái=

1,076.40

9
Thuê hội trường + tip

1,690.00

10
Quà tặng + banners (Anh Đạm)

761.00

11
Văn phòng phẩm (Thukỳ)

530.00

12
Linh tinh

181.00


Cộng
$39,840.00
$39,176.00


II. KẾT TOÁN
DANH MỤC
SỐ TIỀN
GHI CHÚ
THU
$39,840.00

CHI
-$39,176.00

CÒN
$664.00
(***)

III. GHI CHÚ:
(**) Khoảng hơn 50 người không tham gia du ngoạn, và không cần chuyên chở ra bến cảng.
(***) Số tiền còn lại này sẽ được dùng để làm DVD.

No comments: